Košický samosprávny kraj podporí v roku 2023 zážitkové podujatia sumou 250-tisíc €

Kultúra, šport, umenie a tradície. Organizátori podujatí rôzneho charakteru sa môžu opäť uchádzať o podporu z dotačnej výzvy Košického samosprávneho kraja Terra Incognita. Úspešní žiadatelia môžu na uskutočnenie svojich vízií získať podporu až do výšky 50-tisíc eur a kraj im okrem peňazí pomôže aj s organizáciou a marketingom ich podujatí. Záujemcovia môžu svoje žiadosti predkladať do konca novembra 2022 (30. 11. 2022).

Rok 2022 sa niesol v znamení rôznych športových, kultúrnych, umeleckých, historických, remeselných, gastronomických či duchovných podujatí - tak tradičných, ako aj úplne nových. Po predošlých rokoch, v ktorých sa organizátori museli popasovať s rôznymi obmedzeniami, si to v tomto roku vynahradili pestrou škálou aj programom početných akcií. V tomto pozitívnom duchu by župa rada pokračovala a preto zámer novej výzvy na rok 2023 je nastavený na skvalitňovanie tradičných podujatí a zároveň otváranie sa novým nápadom, ktoré spestria existujúcu zážitkovú ponuku v regiónoch kraja. Výzva nadväzuje na už vyhlásenú grantovú schému, zameranú na návštevnícku infraštruktúru, v celkovej sume 1,4 milión eur. Cieľom novej výzvy je zvýšiť atraktivitu Košického kraja, zlepšiť a rozšíriť ponuku kultúrneho cestovného ruchu, zapájať aj lokálnych aktérov, a sprostredkovať tak návštevníkovi nezabudnuteľný zážitok v regióne.

„Sme radi, že podujatia, ktoré sme podporili v roku 2022 sa tešili veľkému záujmu návštevníkov.   Medzi tie najúspešnejšie patrili Balónová fiesta na Tokaji, Festival maskotov, Aponi Dog Race, Krásnohorské hradné hry či populárne Letecké dni Košického kraja. V roku 2023, sme sa preto rozhodli prerozdeliť vyčlenené finančné prostriedky medzi regionálne, nadregionálne a medzinárodné podujatia. Spolu s organizátormi tak chceme zvyšovať kvalitu podujatí a osloviť návštevníkov aj za hranicami nášho kraja.  Výsledkom budú skvelé podujatia a nezabudnuteľné zážitky aj podpora samotných poskytovateľov ubytovacích a reštauračných služieb. Uvedomujem si, že budúci rok bude pre mnohých angažovaných usporiadateľov neistý, najmä kvôli neustále sa meniacej situácii v spoločnosti či kvôli energetickej kríze. Aj touto výzvou im chceme dať signál, že v tom nie sú sami, a že robia dobrú prácu. Verím, že sa do výzvy zapojí čo najviac šikovných ľudí, ktorí si dobré nápady  na výnimočné podujatia nechcú nechať iba pre seba. “ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.  

Najlepšie nápady získajú z výzvy až 50 tisíc eur.

Celkový rozpočet grantovej schémy programu Terra Incognita pre rok 2023 na podporu podujatí sa prerozdelí medzi najlepšie regionálne, nadregionálne aj medzinárodné podujatia. Minimálna a maximálna výška podpory sa líši s ohľadom na ich charakter. Organizátori medzinárodných podujatí môžu požiadať o finančnú dotáciu od 5- do 50-tisíc eur, organizátori regionálnych a TOP podujatí od 3- do 20-tisíc eur.

„Leto plné hudby, tanca, spevu, folklóru, umenia, športu a gastronomických zážitkov sme si v tomto roku mohli v Košickom kraji naplno vychutnať bez obmedzení a aj vďaka podpore z dotačného programu Terra Incognita. Výzvou na rok 2023 chceme opäť podporiť úplne nové podujatia, ale aj skvalitniť tie existujúce, ktoré sa už môžu pochváliť svojou vysokou návštevnosťou a neustále sa zlepšujúcou organizáciou. Zviditeľniť Košický kraj aj za jeho hranicami je jedným zo základných cieľov výzvy. Preto sa rok po roku, spolu s úspešnými žiadateľmi, snažíme ponúknuť návštevníkom nezabudnuteľné zážitky na Kraji sveta v takej kvalite, ktorá ich pritiahne z čo najväčšej diaľky. Veríme preto, že žiadatelia aj v tomto roku posunú latku kvality o niečo vyššie, a že chvíle, strávené na budúcoročných podujatiach, podporených z tejto výzvy programu Terra Incognita, budú opäť stáť za to,“ teší sa na výsledky výzvy výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.     

O podporu podujatí z výzvy na rok 2023 sa môžu uchádzať právnické a fyzické osoby, ktoré sídlia alebo majú trvalý pobyt na území Košického kraja, alebo na území Košického kraja poskytujú služby obyvateľom a tiež organizácie, ktorých zakladateľom je Košický samosprávny kraj. Žiadatelia o podporu musia svoje žiadosti so všetkými prílohami nahrať elektronicky cez aplikáciu E-grant do 30. novembra 2022 do 23:59 hod.

Všetky potrebné informácie k Výzve Terra Incognita pre rok 2023 na podporu podujatí nájdu žiadatelia na stránke - www.terraincognita.sk

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.09.2022 10:45
Upravené: 26.01.2023 16:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001