Najviac podporených slovensko-maďarských projektov je z Košického kraja

Na zaujímavé kultúrne i prírodné atrakcie či vzdelávacie aktivity putuje do Košického kraja takmer 4,6 milióna eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Žiadatelia z Košického kraja bodovali v poslednej výzve cezhraničného programu Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020, do ktorej sa zapája dokopy 13 žúp zo Slovenska a Maďarska. Z celkového počtu 123 podporených subjektov je najviac, až 26, z Košického kraja. Vďaka peniazom z programu pribudnú na viacerých miestach Košického kraja zaujímavé kultúrne i prírodné atrakcie či vzdelávacie aktivity. Cieľom programu je podporiť spoluprácu v slovensko-maďarskom pohraničí, pričom podmienkou partnerstva je zapojenie aspoň jedného subjektu zo Slovenska a jedného z Maďarska.

Kontaktným bodom pre cezhraničný program Interreg je Úrad Košického samosprávneho kraja. Monitorovací výbor programu schválil zoznam úspešných projektov v júli tohto roka. V poslednej výzve bude z Európskeho fondu regionálneho rozvoja rozdelených subjektom zo slovensko-maďarského pohraničia celkovo 25,8 milióna eur, pričom do Košického kraja putuje takmer 4,6 milióna eur. Subjekty mohli žiadať peniaze v dvoch osiach: Prioritná os 1 – Príroda  kultúra a Prioritná os 4 – Podpora inštitucionálnej spolupráce.

Vďaka získaným financiám Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove zmodernizuje svoju expozíciu v Kaštieli Andrássyovcov, pribudnú tam interaktívne prvky. Najstaršiu funkčnú parnú lokomotívu v Strednej Európe z roku 1884, ktorou sa pýši Detská železnica Košice, čaká rekonštrukcia. Za peniaze z fondu opravia aj kilometer trate a historický vozeň. Partnerský slovensko-maďarský projekt prinesie ovocie aj v Gombaseku, kde zrekonštruujú historický kaštieľ Andrássyovcov, v priľahlej správcovskej budove dokonca pribudne apartmán a kaviareň.

Vínny chodník vznikne pozdĺž historických vínnych pivníc v Malom Horeši. Komplexný balíček produktov ekoturizmu zas vytvoria v rámci sústavy chránených území európskeho významu NATURA 2000. Za slovenskú stranu projekt zahŕňa Senianske rybníky, pričom bude mať vplyv aj na Chránené vtáčie územie Medzibrožie, Ondavskú rovinu a Slanské vrchy. V Sennom navyše vybudujú kemping a požičovňu bicyklov.

Z príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja zrevitalizujú aj prírodno-krajinkársky Park Kerta v Michalovciach, ktorý čaká výsadba a ošetrenie stromov, obnova drobnej parkovej architektúry a chodníkovej siete. Jedným z podporených prihraničných projektov je tiež zámer využiť potenciál Hornádu, a to zavedením inovatívneho cezhraničného systému zdieľania kanoe a kenu. Jedinečná atrakcia vznikne v Slovenskom krase a Turni nad Bodvou, kde vybudujú takzvaný skyrider, teda modernú atrakciu pripomínajúcu lietanie.

Turisticky atraktívny projekt pripravia aj v Rákocziho kaštieli v Borši, ktorý sa nachádza len tri kilometre od maďarského partnera v Sátorajaúhely. Považovaný je za jedno z najkrajších diel renesančných architektov Hornej zeme , narodil sa tu František II. Rákóczi. Budovu čaká renovácia, v areáli pribudne ihrisko na rákócziovskú tematiku a v Borši vytvoria i zážitkovú únikovú izbu.

Vďaka slovensko-maďarskému projektu sa zlepší zdravotná starostlivosť o obyvateľov vo Veľkých Kapušanoch a Miskolci. Miestne zdravotnícke zariadenia nadviažu spoluprácu v oblasti rádiológie. Poliklinika Veľké Kapušany, n. o. získa digitálne röntgenové vybavenie a moderné postele pre pacientov, nevyhnutné na ortopedické sledovanie. Zavedú tu špecializované ortopedické zákroky v rámci jednodňovej chirurgie. Znížiť nedostatok odborníkov v rádiológii pomôže unikátny slovensko-maďarský a maďarsko-slovenský softvér. Špeciálny prístroj, podporujúci obnovenie motorických funkcií dolných končatín, získa aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vďaka funkcii zberu údajov prispeje prístroj aj k rozvoju výskumnej a publikačnej činnosti na škole.

Absentujúce celoživotné vzdelávanie zamestnancov múzeí v Košickom kraji zabezpečí ďalší z podporených projektov. Čerpať bude z osvedčenej metodiky z Maďarska. Pripravené vzdelávacie moduly absolvujú pilotne zamestnanci múzeí KSK, následne bude vzdelávanie aplikovateľné pre ktorékoľvek múzeum v SR. Na staršiu generáciu sa bude zameriavač partnerský projekt v Košiciach a Miskolci. Na slovenskej strane vznikne centrum aktívneho starnutia s pestrým programom pre seniorov. Vyvinie sa aj platnofrma Banka láskavostí s možnosťou dobrovoľníctva, ktoré pomôže seniorom získať pocit užitočnosti.

 

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 19.10.2020 14:58
Upravené: 21.12.2021 17:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001