Kraj rozširuje spoluprácu s Technickou univerzitou v cestovnom ruchu

Košický samosprávny kraj (KSK) a Technická univerzita v Košiciach (TUKE) prostredníctvom Fakulty BERG uzatvorili dohodu o spolupráci v oblasti cestovného ruchu.

Cieľom trojročnej spolupráce bude využívanie technologickej platformy Destination business intelligence system (DBIS) pre potreby rozvoja cestovného ruchu a kultúry. Platforma bola vyvinutá TUKE v rámci výskumného projektu s názvom Vývoj interaktívneho business intelligence systému na podporu komplexného rozhodovania a plánovania v trhových podmienkach cestovného ruchu.

Platforma DBIS pre nás predstavuje unikátny nástroj, ktorý nám umožní získavať a vyhodnocovať dáta z cestovného ruchu prostredníctvom moderných technológií. Získané informácie nám umožnia plánovať a podporovať rozvoj cestovného ruchu na základe reálnej kapacity potenciálu územia a konkrétneho dopytu našich návštevníkov. Partnerstvo KSK a TUKE v rámci platformy DBIS je skvelým príkladom prepojenia výskumu a praxe v oblasti cestovného ruchu,“ uviedol predseda KSK  Rastislav Trnka.

Ako dodal dekan Fakulty BERG Michal Cehlár, „destinačný manažment cestovného ruchu je nielen  súčasťou technologickej platformy DBIS, ale i výučby na našej fakulte. Práve táto forma jeho podpory a spojenia s praxou je nielen vítaná, ale i zárukou pre následné lepšie uplatnenie študentov v praxi.“

Táto technologická platforma umožní  zber, triedenie a analýzu dát, ktoré ovplyvňujú  výkonnosť odvetvia cestovného ruchu a ďalších oblastí, ktoré ovplyvňujú rozvoj tohto segmentu. Takto zozbierané a vyhodnotené dáta budú využívané KSK na vytváranie nových, prípadne hodnotenie existujúcich nástrojov a postupov na podporu rozvoja cestovného ruchu. Zároveň budú poskytované organizáciám cestovného ruchu a ďalším partnerom pre potreby plánovania a manažovania turistických destinácií v Košickom kraji.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 04.12.2019 14:00
Upravené: 21.12.2021 16:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001