Do podpory cestovného ruchu v Košickom kraji na rok 2020 pôjde až 840-tisíc eur

Podnikateľské subjekty, združenia či obce sa môžu uchádzať o podporu z programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita. Celková výška financií, ktorými kraj podporí turistické atrakcie, infraštruktúru a podujatia, na Slovensku nemá obdoby.

V Košickom kraji vyhlásili výzvu na podporu cestovného ruchu na rok 2020. Cez päť opatrení rozdelí Košický samosprávny kraj dotácie v celkovej výške 840-tisíc eur. Financie sú určené na podporu infraštruktúrnych projektov, ktoré rozširujú ponuku destinácie, ale aj na realizáciu a marketing kvalitných podujatí v regióne. Hlavným cieľom je zatraktívnenie kraja cez ešte väčšiu spoluprácu s podnikateľmi a ďalšími hráčmi v cestovnom ruchu.
 
„Považujeme za dôležité podporovať lokálnych podnikateľov, ktorí vedia, čím v našom kraji sa oplatí pochváliť. Ako prvý kraj budeme v tomto roku vyhlasovať výzvy v ekoturizme, ktoré by mali priniesť inovatívne riešenia na ochranu nášho životného prostredia. Posúvame sa aj v elektronizácii, po novom budú žiadatelia podávať žiadosti elektronicky, čím chceme znížiť byrokraciu. Teší nás, že mnohé zo zrealizovaných projektov majú svoje pokračovanie a každý rok k nim pribúdajú nadväzujúce aktivity. Aj preto vidíme v týchto výzvach zmysel a chceme prinášať viac možností na podporu cestovného ruchu v našom kraji,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
 
S výzvou bude aj v roku 2020 pracovať krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT). „Poskytovanie dotácie považujeme za dôležitý prvý krok, no ešte dôležitejšie je pre nás naštartovanie spolupráce. Koncept výzvy sme preto pripravovali tak, aby zapadal do nášho modelu manažmentu a marketingu destinácie. Ide nám totiž najmä o zvyšovanie atraktivity a zlepšovanie kvality poskytovaných služieb. Ak sa jednotlivé aktivity, ale aj propagácia vzájomne dopĺňajú, vzniká synergia, ktorá prináša oveľa prínosnejšie výsledky, než čiastkové ad-hoc riešenia,“ povedala výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková. Dodala, že projekty napredujú najmä vtedy, ak spĺňajú tri dôležité vlastnosti – sú kvalitné, majú dobrý marketing a spolupráca zainteresovaných partnerov ich vedie k spoločnej vízii ďalšieho rozvoja.

Kto a na čo môže získať podporu?

Žiadatelia budú po prvý raz svoje žiadosti vypĺňať elektronicky, čím sa znižuje pravdepodobnosť vzniku administratívnych nedostatkov. Termín na predkladanie žiadostí je do 30. novembra 2019 (vrátane). Oprávnenými žiadateľmi o podporu cez výzvu programu Terra Incognita sú právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia so sídlom alebo trvalým pobytom v Košickom kraji a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Všetky podklady, informácie a digitálne prihlasovanie projektov nájdu záujemcovia na webe vyzva.terraincognita.sk.

Výzva programu Terra Incognita na rok 2020 je rozdelená do piatich mechanizmov. Tri z nich sa sústredia na podporu podujatí a dve na podporu rozvoja turistickej infraštruktúry a atrakcií:

Podujatia

medzinárodné podujatia

  • celková alokácia 150.000 eur (pre jedno podujatie od 15.000 eur do 50.000 eur)
  • min. 20.000 návštevníkov, zahraniční účastníci aj návštevníci, sebestačnosť organizátorov pri technicko-organizačnom zabezpečení podujatia

TOP podujatia regionálneho a nadregionálneho charakteru

  • celková alokácia 70.000 eur (pre jedno podujatie od 5.000 eur do 10.000 eur + marketingová podpora)
  • min. trojročná história podujatia, zapojenie lokálnych komunít do programu a príprav, dejisko mimo mesta Košice, atraktivita miesta

inkubátor veľkých podujatí

  • celková alokácia 100.000 eur (pre jedno podujatie od 30.000 eur do 100.000 eur)
  • nové a inovatívne medzinárodné podujatia, jednodňové, prinášajúce nový a unikátny druh zážitku, prepojenie histórie/tradície a modernej kultúry, dejisko v lokalite medzinárodného významu, dobrá dostupnosť a kapacita, sú lákadlom do Košického kraja

Projekty zamerané na podporu infraštruktúry

mikrogranty so zameraním na ekoturizmus

  • celková alokácia 120.000 eur (pre jeden projekt od 5.000 eur do 20.000 eur)
  • menšie projekty založené na princípoch ekoturizmu, lokálna autenticita a zapojenie komunity, ekonomický prínos pre miestnu komunitu, vzdelávacie prvky

veľké atrakcie

  • celková alokácia 400.000 eur (pre jeden projekt 50.000 až 200.000 eur)
  • atrakcie, ktoré zavážia pri rozhodovaní o návšteve destinácie, úplne nový zážitok návštevníka, pre širokú verejnosť, viacročná lehota realizácie (do 31.10.2021)

Autor/zdroj: Košice Región Turizmus
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 23.10.2019 12:58
Upravené: 21.12.2021 16:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001