Program Terra Incognita v tomto roku podporí projekty za vyše 100-tisíc eur

Cez mechanizmy finančnej podpory programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita dostane v tomto roku podporu osem projektov. Hlavným zámerom je rozvoj a skvalitňovanie služieb a infraštruktúry cestovného ruchu v regióne.

Príhovor riaditeľky Krajskej organizácie cestovného ruchuV Košiciach si dnes prevzali dekréty úspešní žiadatelia o podporu projektov rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji. V tomto roku dostane finančnú podporu celkom osem projektov, pričom jednotlivá výška dotácie oproti predošlému roku výrazne narástla – pohybuje sa v rozpätí 6-tisíc až 25-tisíc eur. Celková výška financovania projektov cez program KSK Terra Incognita činí 105-tisíc eur. „V tomto roku je na cestovný ruch v Košickom kraji vyčlenených viac financií, ako vlani, to znamená aj viac prostriedkov pre program Terra Incognita. V rámci neho nie je naším cieľom dielčia podpora veľkého množstva projektov, ale skôr efektívne sústredenie disponibilných prostriedkov. To znamená vyššie jednotlivé príspevky a následne viditeľnejšie zmeny s výraznejším dopadom pre turizmus v jednotlivých lokalitách. Finančné prostriedky vyčlenené na program Terra Incognita chceme sústrediť do konkrétnych projektov v rámci celého územia nášho kraja. Veľmi nás teší, že tento rok bude vďaka programu Terra Incognita podporený napríklad projekt otvorenej galérie s osvetlením Margecianskeho tunela, ale aj obnova areálu bežeckého lyžovania v okolí Dobšinskej ľadovej jaskyne,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka pri slávnostnom odovzdaní dekrétov úspešným žiadateľom. Podľa Trnku je dôležité, že všetci predostreli nielen jasnú koncepciu projektov, ale tiež víziu ich dlhodobého rozvoja.

Spoločná fotografiaProgram Terra Incognita je verejnosťou vnímaný najmä cez podporu Top podujatí Košického kraja. Jeho dôležitou súčasťou sú však aj mechanizmy na podporu projektov rozvoja cestovného ruchu v regióne. Jednou líniou sú Top lokality, teda projekty rozvíjajúce návštevnícku infraštruktúru v blízkom okolí pamiatok Svetového dedičstva UNESCO. Druhý mechanizmus – Top výlety – má za cieľ podporiť nové služby na troch tematických cestách v kraji, s cieľom zanechania výnimočného zážitku u návštevníka. „Nemôžeme hovoriť ‚nedá sa‘ a hľadať si dôvody. Snažíme sa nachádzať spôsoby, ako turizmus posúvať a pomáhať mu, aj keď v Košickom kraji v tomto odvetví chýba silný investor. Ide nám o systematické budovanie menších, vnútorne prepojených návštevníckych území v spolupráci s miestnymi subjektmi. Vlani sme dokázali malou investíciou, v spolupráci s obcou Ruská Bystrá, skvalitniť služby pre návštevníka v tamojšom drevenom kostolíku. Okamžite sa to premietlo do návštevnosti. Tento rok posúvame projekt ďalej – v Chráme Prenesenia ostatkov sv. Mikuláša pribudne viacjazyčný audio-sprievodca a spoločne s neďalekou obcou Beňatina sa púšťame do vybudovania infraštruktúry okolo známeho Beňatinského lomu,“ uviedla výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.

Ktoré projekty budú podporené cez TOP lokality

  • Beňatinské jazero – zvýšenie bezpečnosti vyhliadky, inštalácia technických zariadení a fotopoint. Výška dotácie: 25.000 eur.
  • Areál Gombaseckej jaskyne Gombasek – revitalizácia a sprístupnenie ruín paulínskeho kláštora zo 14. storočia. Výška dotácie: 19.000 eur.
  • Ruská Bystrá, Chrám Prenesenia ostatkov sv. Mikuláša (UNESCO) – vytvorenie a sprevádzkovanie viacjazyčného audioguide, doplnenie návštevníckej infraštruktúry v areáli kostola, oddychová zóna. Výška dotácie: 6.000 eur.
  • Viniansky hrad – zlepšenie a rozšírenie zážitkovej ponuky na hrade, skvalitnenie značenia trás výstupu a skvalitnenie prístupovej asfaltovej cesty. Výška dotácie: 10.000 eur.

Ktoré projekty budú podporené cez TOP výlety

  • Margeciansky tunel (postav. 1872, technická kultúrna pamiatka) – vytvorenie otvorenej galérie s osvetlením tunela. Výška dotácie: 10.000 eur.
  • Banská štôlňa Jozef, Gelnica – vytvorenie banského skanzena s drviacim strojom Pochwerk. Výška dotácie: 13.285 eur.
  • Veľká Tŕňa (Tokajská vinohr. oblasť) – nová požičovňa bicyklov a terénnych kolobežiek, vytvorenie Rodinných výletov zo srdca Tokaja. Výška dotácie: 8.700 eur.
  • Areál Dobšinskej ľad. Jaskyne – obnova areálu bežeckého lyžovania, vrátane vyznačenia tratí a novej infraštruktúry. Výška dotácie: 12.662,71 eur.

Autor/zdroj: Košice Región Turizmus
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 19.06.2018 15:59
Upravené: 21.12.2021 16:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001