Na kultúru dá KSK v tomto roku o 2 207 500 eur viac, ako vlani

Košický samosprávny kraj podporí kultúrne a spoločenské podujatia, investovať bude aj do rekonštrukcie kultúrnych zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Z rozpočtu KSK je na túto oblasť vyčlenených 13 795 000  eur.

Jednou z najdôležitejších opráv v tomto roku by mala byť rekonštrukcia budovy Divadla Romathan na Továrenskej ulici v Košiciach za 400 000 eur. Divadlo sídlilo od roku 1992 v historickej budove na Štefánikovej ulici, ktorá však nespĺňala štandardy na kvalitu nebytových priestorov. Do nových priestorov by sa divadelníci mali presťahovať hneď po rekonštrukcii budovy.

„V najbližšom čase rozhodneme o postupe rekonštrukčných prác a dúfam, že k presťahovaniu a aktívnej činnosti tohto štvorzložkového súboru dôjde čo najskôr,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.

Ďalšou dôležitou investíciou bude rekonštrukcia Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Za 193 000 eur bude zrekonštruovaná kotolňa v budove Galérie, strecha na Koniarni a vypracovaná projektová dokumentácia na opravu vstupného schodiska. Okrem toho ďalších 751 200 eur pôjde na dokončenie rekonštrukcie schválenej Zastupiteľstvom KSK v minulom období, ktorá sa začala v jeseni 2015.

Rekonštrukcie sa dočká aj Divízna časť užívaná Východoslovenským múzeom v Košiciach, kde budú vymenené okná a vypracovaný bude reštaurátorský posudok. Z prevádzkových výdavkov si práce vyžiadajú investíciu 135 000 eur.

Za 100 000 eur bude odvlhčený suterén letohrádku Dardanely v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi a 45 500 eur si vyžiada rekonštrukcia výťahov v Galérii umelcov Spiša. 50 000 eur pôjde na opravu kotolne v Bábkovom divadle v Košiciach.

Do nových umeleckých diel a zbierok v kultúrnych inštitúciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK investuje kraj 65 000 eur.

Opravou prejde aj fasáda budovy Východoslovenskej galérie na Hlavnej ulici v Košiciach. Z rezervného fondu pôjde na tento účel 102 000 eur. Z týchto zdrojov bude vyčlenených aj viac než 84 000 eur na komplexnú tvorbu interaktívnej časti expozície s názvom „Klenotnica – Herkules kresťanov“ v Múzeu a kultúrnom centre Južného Zemplína v Trebišove.

KSK bude pokračovať aj v ďalšej etape rekonštrukcie pamätníka Dargov za 314 640 eur.

Aj tento rok budú podporené kultúrne podujatia, na ktoré je z bežných výdavkov vyčlenených 442 000 eur. A to napríklad podujatia spojené so 100. výročím vzniku ČSR. Z tradičných to bude 24. ročník zimného festivalu zvykov a obyčají Gemera „Rok na Gemeri,“ či 46. ročník Spišských folklórnych slávností. S podporou Košického samosprávneho kraja sa uskutoční aj 26. ročník filmového festivalu Art Film Fest i 24. ročník Medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák.

Jedným z kľúčových zámerov kraja bude vybudovanie Kreatívneho centra. Nachádzať sa bude v priestoroch centra umeleckej kreativity na Gorkého ulici v Košiciach.

„Vypracovaný bol návrh architektonickej štúdie a v zmysle plánovanej výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu boli navrhnuté multifunkčné, administratívne, prezentačné i predajné priestory.  V súčasnosti čakáme na vyhlásenie výzvy, predpokladáme však, že náklady sa vyšplhajú na viac než 7 300 000 eur. Okrem európskych peňazí by mal byť projekt Kreatívneho centra financovaný aj zo zdrojov KSK,“ uviedol R. Trnka.

Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT) pokračuje aj tento rok v implementácii programu Terra Incognita.

„Rozvojová línia  programu si vlani našla pevné miesto v celkovej koncepcii destinačného manažmentu Košického regiónu, keď sme nástroje finančnej podpory, Top lokality a Top výlety, prepojili s nosnou komunikačnou témou destinácie Košice región – UNESCO na dosah. V takto nastavenej línii pokračuje aj v tomto roku,“ uviedla výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková.

K už existujúcim výletom Vlakom za UNESCOM sa tento rok za pamiatkami Košického kraja môžete vydať aj autobusom. Košice Región Turizmus prichádza s tzv. Cestovateľskou abecedou.

„Po návšteve miest si do hracej karty môžu turisti lepiť nálepky so začiatočným písmenom daného miesta. Ak nazbierajú všetky písmená abecedy, môžu za odmenu získať  záverečný výlet na miesto, ktoré je zatiaľ tajomstvom,“ vysvetlila výkonná riaditeľka KRT.

Autobusom sa po prvýkrát dostanete aj na jedno z TOP podujatí Vôňa agátu v Malom Horeši, ktoré sa uskutoční 19. mája. Druhým takýmto podujatím je Chlebom a vínom, ktoré sa bude konať 18. augusta v Trebišove.

O obľúbenosti produktov v oblasti cestovného ruchu svedčia aj štatistiky návštevnosti. Vlani dosiahol počet ubytovaných v kraji doteraz najvyššiu úroveň, a to 366 000. Rekordný počet návštevníkov zaznamenal aj Spišský hrad, a to 212 000. Lákadlom však boli i jaskyne UNESCO, viaceré zaznamenali najvyššiu návštevnosť za posledných desať rokov.

 

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 17.05.2018 08:04
Upravené: 21.12.2021 16:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001