Košický kraj je súčasťou projektu cykloportálu

Cyklotrasy v Košickom kraji už nájdu vyznávači pohybu na dvoch kolesách na portáli Slovenského cykloklubu www.cykloportal.sk. K doterajším podstránkam štyroch krajov tak pribudol piaty. Súčasťou sú okrem základných údajov aj koordináty GPS.

Na území Košického kraja je v súčasnosti vyznačených 1638 km cykloturistických trás. Tieto cyklotrasy sú propagované prostredníctvom webových stránok KSK, správcov cyklotrás, organizácií cestovného ruchu a samospráv. Tieto stránky poskytujú základné informácie o trasách, ich smerovanie, dĺžku, povrch a prevýšenie, avšak bez možnosti stiahnutia GPS koordinátov, prípadne možnosti upozorniť na problém na trase.

Kvalitná a jednotná prezentácia a informovanosť v oblasti cykloturistických trás je na Slovensku všeobecným problémom. Z tohto dôvodu Slovenský cykloklub, ako najvyššia autorita v oblasti cykloturistických trás na Slovensku, zriadil a prevádzkuje cykloturistický portál www.cykloportal.sk. Na portáli sú prezentované len povolené, registrované a vyznačené cykloturistické trasy a to  v delení podľa jednotlivých krajov.

„Zriadením ke.cykloportal.sk sme získali jednotnú internetovú platformu na prezentáciu cykloturistických trás. Cykloturistom to prinesie možnosť pracovať s dátamina vyššej úrovni. Svojím zameraním na špecifickú cieľovú skupinu umožňuje portál lepšiu prezentáciu tohto segmentu. Veríme, že prinesie aj viac cykloturistov do Košického kraja,“ hovorí krajská cyklokoordinátorka Adriana Šebešová.

Podstránka ke.cykloportal.sk, ktorá sa bude postupne dopĺňať a aktualizovať, predstavuje komplexný informačný portál o cykloturistických trasách v Košickom kraji, vrátane zobrazenia na mape a možnosti stiahnutia GPS koordinátov v 2-sekundových intervaloch s presnosťou na 2 metre. Portál bude zároveň prinášať informácie o rôznych cyklistických podujatiach v kraji. Stránka bude prepojená so stránkami a aplikáciami organizácií cestovného ruchu v Košickom kraji, správcov cyklotrás, samospráv a KSK. Na portáli bude postupne sprístupnených 87 cykloturistických trás s dĺžkou cez 1600 km a stovky fotografií.

Náklady na zriadenie tohto portálu, vrátane obstarania chýbajúcich dát boli takmer 13 tisíc eur. Zahŕňali gps mapovanie trás, zber dát vrátane stavu trás, ich značenia a fotografií, programovanie portálu, mapové licencie a ďalšie administratívne a režijné náklady. Financovanie je z rozpočtu KSK z podprogramu cestovný ruch. Všetky dáta a informácie získané pri mapovaní dostal kraj na ďalšie použitie. Portál kompletne spravuje Slovenský cykloklub, čo zaručuje poskytovanie profesionálnych informácií. Ročné náklady na ďalšiu prevádzku predstavujú tisíc eur.

Portál vznikol v roku 2014 a spúšťal sa postupne podľa jednotlivých krajov. Aktuálne sú na ňom prezentované cykloturistické trasy piatich samosprávnych krajov a to prostredníctvom samostatných podstránok: Žilinský samosprávny kraj www.za.cykloportal.sk, Trnavský samosprávny kraj www.tt.cykloportal.sk, Nitriansky samosprávny kraj www.nr.cykloportal.sk, Trenčiansky samosprávny kraj www.tn.cykloportal.sk a Košický samosprávny kraj www.ke.cykloportal.sk.

Portál prináša cykloturistom ucelené podrobné textové a obrazové informácie o jednotlivých cyklotrasách a turistických atraktivitách na trase,  vrátane GPS dát vo formáte .gpx, ktoré je odtiaľ možné stiahnuť do mnohých  zariadení od online prehliadačov, mobilné zariadenia, tablety až po GPS zariadenia. Portál navštívi ročne viac ako 60 tisíc návštevníkov a za celé obdobie fungovania boli napr. v Žilinskom kraji stiahnuté GPS súradnice 135 207-krát. Veľkou výhodou portálu je jeho vyladenosť na mobilné zariadenia, tablety, desktopy a podobne. V súčasnosti je portál spracovaný len v slovenskom jazyku, ale pripravuje sa jeho anglická mutácia.

Tu nájdete informácie o príprave a spustení cykloportálu pre Košický kraj

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 11.01.2018 11:40
Upravené: 21.12.2021 16:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001