Dáta v destinačnom manažmente DiDM 2018

Inšpirovať sa vynikajúcimi príkladmi práce s informáciami v rozvoji cestovného ruchu sa môžete na konferencii organizovanej Fakultou baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológii Technickej univerzity v Košiciach a Košickým samosprávnym krajom dňa 21. novembra 2018 v Košiciach. Konferencia je súčasťou podujatia Art & Tech Days Košice 2018.

Cieľom konferencie je prezentovať technológie využívané v cestovnom ruchu  pri zbere, vyhodnotení a distribúcií dát, ktoré umožnia lepšie rozpoznať potreby návštevníkov a turistov, zvýšiť konkurencieschopnosť firiem pôsobiacich v cestovnom ruchu a umožniť zavádzanie inovácií v tomto segmente. „Súčasná doba si vyžaduje správne zhodnotenie dát a informácií a hlavne v segmentoch, ktoré prinášajú ekonomické benefity. Cestovný ruch nepochybne k takým segmentom patrí a preto je dôležité naučiť sa ako správne údaje zozbierať a premeniť ich na užitočné informácie, ktoré pomôžu aktérom pri rozhodovaní, plánovaní a manažmente turistických destinácií“ uviedol predseda KSK Ing. Rastislav Trnka.

Konferencia je určená odbornej verejnosti pôsobiacej v cestovnom ruchu a o svoje skúsenosti sa prídu podeliť experti zo Slovenska a Čiech. Kompletný program konferencie je tu.

Konferencia je realizovaná v rámci  výskumného projektu „Vývoj interaktívneho business intelligence systému na podporu komplexného rozhodovania a plánovania v trhových podmienkach cestovného ruchu“, ktorý je podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. Riešiteľom projektu je Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológii Technickej univerzity Košice a Košický samosprávny kraj ako partner projektu má záujem vyvinutú technológiu uviesť do praxe.

Autor/zdroj: Ing. Adriana Šebešová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 19.11.2018 16:00
Upravené: 21.12.2021 16:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001