Cestovný ruch ako príležitosť pre najmenej rozvinuté okresy Slovenska

Už desiaty ročník konferencie cestovného ruchu pod názvom KSK – partner v cestovnom ruchu, pripravuje Košický samosprávny kraj v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre najmenej rozvinuté regióny. Uskutoční sa vo štvrtok 19. októbra 2017 v priestoroch Congress Hotel Centrum  na Južnej triede v Košiciach.

Témou tohto ročníka  konferencie je podpora rozvoja cestovného ruchu v najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska.  Cestovný ruch predstavuje najdynamickejšie sa rozvíjajúce sa odvetvie národného hospodárstva. Vďaka tejto skutočnosti  môže veľkou mierou ovplyvniť  rast regiónov. Samozrejme, za predpokladu efektívneho využitia potenciálu a systematického zvyšovania konkurencieschopnosti.

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre diskusiu o možnostiach využitia kultúrneho dedičstva a prírodného bohatstva  v najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska so zámerom vytvoriť atraktívnu ponuku, ktorá bude mať dostatočnú schopnosť pritiahnuť turistov .   

Organizátori konferencie pozvali na konferenciu zástupcov  organizácií, ktoré vstupujú do rozvoja cestovného ruchu prostredníctvom tvorby legislatívy, koordinácie, ale aj konkrétnymi projektmi, ktoré obohatili ponuku cestovného ruchu. V programe konferencie zaznejú dobré príklady z praxe  z oblasti obnovy pamiatok a ich využívania v cestovnom ruchu, spolupráce aktérov a budovanie produktov cestovného ruchu.

Program podpory najmenej rozvinutých regiónov ponúka  reálne nástroje, ktoré umožnia znižovať  regionálne  rozdiely, zvyšovať konkurencieschopnosť a tým aj kvalitu života obyvateľov.  Preto veríme, že konferencia bude inšpirovať aktérov pri hľadaní nových možností využitia existujúceho potenciálu .

Tu nájdete pozvánku s kompletným programom konferencie.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 13.10.2017 15:15
Upravené: 21.12.2021 16:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001