Spanie na sene aj plavba loďou

Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj (KOCR KK) podporila produkty cestovného ruchu. Komisia vybrala sedem projektov, ktorým rozdelila 35 000 eur. Cieľom grantového programu pre podporu tvorby a ponuky produktov cestovného ruchu bolo podporiť projekty drobného investičného charakteru, ktoré zlepšia spoluprácu organizácií so samosprávami.

Prvé kolo výzvy grantového programu malo uzávierku v novembri 2015. „Bolo podaných 12 projektov členov oblastných organizácií cestovného ruchu na území Košického kraja, ktorí boli oprávnenými žiadateľmi. Z toho len jeden projekt bol z oblasti welness a relax, 6 projektov bolo z oblasti oživená história a 5 sa zameralo na zážitkové atrakcie,“ povedala Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka KOCR Košický kraj. Celkovo tieto projekty požadovali sumu 84 226,89 EUR.

Komisia Grantového programu odporúčala na podporu 7 projektov. „Podporu získali projekty, ktoré rozširujú ponuku cestovného ruchu originálnymi nápadmi a zohľadňujúce potreby turistov,“ skonštatovala výkonná riaditeľka KOCR KK.

Podporené boli dva projekty v meste Košice. Realizácia projektu Dizajn Hotel od Creative Industry Košice, n.o. sa uskutoční umiestnením desiatich dočasných umeleckých diel/dizajnov vo vybraných izbách košických hotelov, ktoré vytvorili vybraní umelci. Cieľom projektu Hostel Galéria, občianskeho združenia Bona Fide, je vybudovanie rezidenčného hostela, v ktorom budú jednotlivé izby ponúknuté vybraným autorom na realizáciu ich permanentného umeleckého diela / priestorovej inštalácie / designu izbu.

Zo žiadostí členov Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Spiš boli podporené tri. Z toho dva náučné banské chodníky. Jeden chce vybudovať Obec Poráč v Poráčskej doline, ktorý bude okrem turistiky a cykloturistiky ponúkať históriu baníctva a druhý Mesto Gelnica, ktorým chcú sprístupniť a informačne priblížiť súbor reliktov banských diel, banských zariadení a objektov prevažne z 18. a 19. storočia v katastri mesta Gelnica. Tretí podporený projekt prezrádza svoj cieľ už názvom „Zaži spanie na sene a slame!“. Acomo s.r.o. chce rozšíriť ponuku prenocovania v Chate Horáreň, cca 3 km od obce Smižany, o možnosť vyskúšať si starodávne tradičné slovenské „voňavé, príjemné a cenovo dostupné“ spanie na slamníkoch a v sene. „Naším cieľom je spestriť ponuku prespania a poskytnúť turistom aj cykloturistom takéto netradičné prenocovanie, ktoré nemá v ponuke nikto v širokom okolí. I keď v Rakúsku, či Nemecku je už veľmi populárne,“ prezradil konateľ spoločnosti Emil Baluch.

Z členskej základne OOCR Slovenský raj získal podporu jeden projekt. Farmársky pôžitok prišiel od Martina Oravca zo Stratenej. Drevená kruhovka pre kone so zastrešením a okolitou oddychovou zónou aj osadenie drevenej kúpacej kade prispeje k rozšíreniu poskytovaných služieb Farmy na Samelovej lúke.

A na Zemplíne bol podporený takisto jeden projekt, Kamenec – pristávacie mólo, ktorý podala akciová spoločnosť Glamour Slovakia. „Výstavbou móla chceme zvýšiť počet prístavných miest pre výletnú loď po Zemplínskej šírave a zabezpečiť tak možnosť nástupu záujemcov nielen v stredisku Lúč, ale aj v čoraz častejšie navštevovanom stredisku Kamenec,” upresnil projektové zámery Peter Čuchráč, prevádzkar Hotela Glamour. „Účelom móla okrem možnosti vidieť Zemplínsku Šíravu priamo z lode a spoznať jej zákutia, však bude aj rozšírenie možností vodných športov. Vodné lyžovanie, vodné skútre, plachetnice, člnkovanie a motorové člny sú totiž v poslednej dobe od našej klientely čoraz žiadanejšie.” Umiestnením pontónového móla v stredisku Kamenec plavba loďou po Zemplínskej Šírave získa ďalšiu zastávku, ďalší prístav.

Ďalšie kolo výzvy

Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj bude opäť udeľovať granty. Aj v tomto roku vyčlenila zo svojho rozpočtu finančné prostriedky na podporu projektov v cestovnom ruchu pre členov oblastných organizácií cestovného ruchu v Košickom kraji. Podpora je i naďalej obsahovo zameraná na tri oblasti - oživená história, zážitkové atrakcie, wellness a relax. „Ale to, čo poteší všetkých potenciálnych žiadateľov o grant je, že po skúsenostiach z prvého kola grantového programu došlo v jeho základných dokumentoch k drobným zmenám, ktoré vedú k zjednodušeniu procesu tvorby i hodnotenia projektov a tiež, že sa mierne zväčšila aj alokovaná suma na druhé kolo a je vo výške 40 000 EUR,“ prezradila Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka KOCR Košický kraj.

Garantmi kvality a originality projektov budú aj v tomto kole oblastné organizácie cestovného ruchu v Košickom kraji. Uzávierka na predkladanie projektov je 4. jún 2016. Finančná podpora na projekt bude aj v tomto kole pridelená maximálne v rovnakej výške, akou prispeje aj žiadateľ o podporu. Výška príspevku na jeden projekt sa takisto nemení a je od 2 000 EUR do 10 000 EUR. Financovanie žiadateľov predstavuje teda minimálne 50-percentné spolufinancovanie.

Pred spracovaním a podaním projektu sa žiadateľom odporúča preštudovať Príručku pre žiadateľa o poskytnutie finančnej podpory z rozpočtu Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj, ktorá je spolu s ostatnými dokumentmi a formulármi dostupná na webovej stránke www.kosiceregion.com.

Autor/zdroj: Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 13.04.2016 13:30
Upravené: 20.12.2021 16:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001