Vzdelávali z cestovného ruchu

O prioritách, stratégii i nedostatkoch v cestovnom ruchu v Košickom samosprávnom kraji (KSK) rozprávali pracovníci referátu cestovného ruchu so študentmi z Obchodnej akadémie (OA) na Polárnej ulici, ktorí študujú Manažment regionálneho cestovného ruchu. Už tretí rok takto z praktických aktivít kraja vzdelávajú druhákov.

Školenie študentovŠtudenti na stretnutí získali všeobecné informácie o Košickom samosprávnom kraji, o jeho kompetenciách, o návštevnosti kraja, legislatíve, právach a povinnostiach organizácii pôsobiacich v cestovnom ruchu (CR). Dozvedeli sa napríklad, že CR je vo svete jedno z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví a v niektorých krajinách tvorí významnú časť hospodárstva. V našom kraji každoročne stúpa návštevnosť, aj keď podľa niektorých podnikateľov nie je ekonomický efekt až tak viditeľný. S čím to súvisí, prečo u nás prevládajú českí turisti, ako predať zážitok, čo je úlohou destinačného manažmentu – to všetko sú otázky, na ktoré stredoškoláci dostávali odpovede. „Cieľ je jasný – osveta. Chodíme aj do škôl, prezentujeme kultúrne dedičstvo, prírodné bohatstvo v našom kraji, ale hovoríme aj o rozvoji cestovného ruchu, legislatíve. Je pre nás dôležité, aby študenti, ktorí raz budú regionálny cestovný ruch tvoriť, poznali spôsob, ako to robiť efektívne, hlavou i srdcom,“ – hovorí Adriana Šebešová, vedúca referátu cestovného ruchu na KSK. Podľa študentov Školenie študentovz obchodnej akadémie je najväčším nedostatkom v cestovnom ruchu chýbajúca infraštruktúra, nevľúdnosť a nekvalifikovanosť personálu v hoteloch a penziónoch a tiež neporiadok v oblastiach, ktoré majú do prírody prilákať turistov.

„Každá praktická prednáška je pre nás zaujímavá. Odteraz si budem viac všímať nedostatky a rozmýšľať, ako ich odstrániť, či zabrániť, aby vôbec vznikali. Novinkou pre mňa bola legislatívna oblasť, s ktorou sa v škole stretávame veľmi okrajovo,“ vysvetľuje Lukáš Sládek Školenie študentovz OA Polárna. Dopĺňa ho spolužiačka Diana Lengyelová: „ Prvýkrát som počula o cyklotrasách, ktoré KSK pripravuje – Eurovelo 11 aj Zemplínska cyklomagistrála. V škole sa viac sústredíme na vytváranie obsahu, animáciu v hotelierstve, ale dôležité sú aj peniaze a hlavne spokojnosť návštevníkov.“

Autor/zdroj: Katarína Jantošovičová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 26.05.2015 15:00
Upravené: 20.12.2021 16:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001