V Kráľovskom Chlmci sprístupnia zrekonštruované a zmodernizované múzeum

Komplexne zrekonštruovaná budova s modernizovaným priestorovým členením interiéru, s inovatívnou technickou vybavenosťou a muzeálnym obsahom, je výsledkom projektu Dialóg múzeí v Kráľovskom Chlmci a maďarskom meste Cigánd.

Dialóg múzeíProjekt Dialóg múzeí bol podporený z výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Partnermi projektu sa stali maďarské okresné mesto Cigánd a Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci, ku ktorému sa ako projektový partner pridalo aj mesto Kráľovský Chlmec, majiteľ budovy. Zriaďovateľom kultúrneho centra je Košický samosprávny kraj. Celkový rozpočet projektu pre slovenskú i maďarskú stranu bol 1 167 810 eur. Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja bol pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia 181 220 eur a pre Mesto Kráľovský Chlmec 295 970 eur.

Vďaka rekonštrukcii pamiatkovej budovy sa výrazne zlepšila infraštruktúra. Opravy v exteriéri aj interiéri, výmena okien a dverí, bezbariérová zástavba podkrovia, nové rozvody kúrenia, vetrania a komunálnych sietí zlepšili podmienky na prácu inštitúcie. Inštalovaná bola aj nová regulačná, riadiaca a meracia techniky, zlepšil sa aj odvod povrchových vôd a urobili sa aj terénne úpravy. V meste Cigánd bolo rozšírené Múzeum medzibodrožskej dediny o podpivničenú budovu a o interaktívne výstavné inštalácie na tému folklóru a etnografie.

Tieto opravy znamenajú, že Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia môže ponúkať kvalitnejšie produkty kultúrnej turistiky na Vínnej ceste - tematickej ceste programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita. Mesto Kráľovský Chlmec je jednou z jej vstupných brán. Vďaka spolupráci miest Cigánd, Kráľovský Chlmec a Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia sa vytvoria základy cezhraničnej náučnej cesty s múzejnou tematikou.

Na prízemí východného krídla historickej budovy bude umiestnená stála výstava tunajšieho rodu Majláthovcov a regulácie Bodrogu, Latorice a Tisy. V hlavnej prízemnej časti, tzv. veľkej sále, sa vytvorili priestory pre dočasné výstavy. V západnom krídle bude zariadená vedecká študovňa s múzejnou knižnicou. Na prízemí dostane priestor aj výtvarná galéria. V suterénnych a pivničných miestnostiach sa nachádza Kráľovská vínna apotéka so stálou výstavou Kráľovskochlmeckého vinohradníckeho rajónu. V podkroví vznikli priestory pre múzejnú pedagogiku a administratívu kultúrneho centra. Dôležitou kapitolou projektu bolo aj odkúpenie nádvoria, ktoré získalo do vlastníctva mesto. Po rekonštrukcii pribudne múzejnému areálu exteriérový festivalový priestor s malým javiskom, upraveným parkoviskom a zeleňou.

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci je kultúrno-vzdelávacia inštitúcia Košického samosprávneho kraja. Bola založená v roku 2006. Okrem šírenia kultúrneho rozvoja a osvety spravuje regionálne múzeum a knižnicu. Poslaním regionálnej muzeálnej expozície Jozefa Majlátha je zhromažďovanie predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty, ako súčasti kultúrneho dedičstva, vytvorenie podmienok na ich ochranu, ich využívanie a sprístupňovanie tak, aby prispievali k šíreniu poznatkov, vedeckému bádaniu a poznávaniu histórie, kultúry a prírody regiónov Medzibodrožia a Použia. Aby sa to mohlo plnohodnotne vykonávať, budova potrebovala rozsiahlejšiu rekonštrukciu. Práve múzeum sa začalo v roku 2013 opravovať a začiatkom novembra 2015 návštevníci vstúpia do komplexne zrekonštruovanej a zmodernizovanej budovy.

Múzeum sídli v pamiatkovej budove, ktorá predtým slúžila ako policajná stanica, škôlka, navijáreň elektromotorov, krajčírska výroba, mestská univerzita či knižnica. Už po založení múzea bolo nutné budovu opraviť, vymeniť strešnú krytinu a upraviť interiér. Tieto práce financovalo Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia z vlastného rozpočtu. Rozsiahlu rekonštrukciu umožnil projekt Dialóg múzeí.

Logá

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 26.10.2015 06:00
Upravené: 20.12.2021 16:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001