Slovenský raj sa vďaka podpore Švajčiarska stáva skutočným turistickým rajom

Vďaka Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR, sa na začiatku tohoročnej turistickej sezóny opäť rozširuje potenciál cestovného ruchu v Národnom parku Slovenský raj a v priľahlých oblastiach, čo prospeje rozvoju tohto regiónu.

Maskot OOCR NP Slovenský rajOd piatka 20. marca do soboty 21. marca 2015 sa budú môcť návštevníci národného parku presvedčiť o množstve pozitívnych zmien, ktoré sa vďaka podpore Švajčiarskej konfederácie a Slovenskej republiky vo výške takmer 1,15 milióna eur podarilo zrealizovať v rámci projektu: „SLOVENSKÝ RAJ - Klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj a TIC Dobšinská ľadová jaskyňa."

Dvojdňové podujatie otvorí v piatok o 9.30 h v penzióne Stefani v Smižanoch záverečná odborná konferencia spojená s workshopom a prezentáciou projektu, ktorá bude v sobotu pokračovať návštevou Slovenského raja a nového turisticko-informačného centra a slávnostným otvorením štyroch z plánovaných ôsmich nástupných centier: Stratená, Dobšinská ľadová jaskyňa, Hrabušice a Smižany. Podujatia sa zúčastnia: zástupca kancelárie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce Veľvyslanectva Švajčiarskej konfederácie v Slovenskej republike Lajos Szabó, generálny riaditeľ Sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR Ján Krak, zástupcovia Košického samosprávneho kraja, starostovia obcí, podnikatelia, vedenie NP Slovenský raj a iní hostia.

V rámci projektu bola v roku 2012 založená Oblastná organizácia cestovného ruchu v NP Slovenský raj - Klaster cestovného ruchu tvorený 11 obcami subregiónu Slovenský raj. V júni 2014 bolo uvedené do prevádzky novovybudované Turistické informačné centrum v atraktívnej lokalite pamiatky UNESCO - pri Dobšinskej ľadovej jaskyni, ktoré vo svojich priestoroch ponúka internetovú kaviareň, bufet, multimediálnu prezentačnú a prednáškovú miestnosť a množstvo informačných a propagačných materiálov.

V Slovenskom raji sa prostredníctvom projektu mohlo obnoviť turistické značenie jestvujúcich turistických peších trás a cyklotrás s dĺžkou viac ako 300 km, osadiť lavičky, odpadkové koše, posiedky či ohniská na vybraných miestach. Dôležitou súčasťou projektu bola aj výmena či rekonštrukcia technických zariadení v národnom parku v lokalitách Suchá Belá, Piecky, Veľký Sokol, Zejmarská roklina, dolina Tiesňavy, Stratenská píla - Dedinky, Kláštorská roklina, Kyseľ - náhradná trasa, Sokolia dolina a Prielom Hornádu.

V spolupráci s partnermi projektu: švajčiarskou organizáciou NETZWERK SCHWEIZER PÄRKE, Združením obcí Mikroregiónu Slovenský raj - Sever a Mestom Dobšiná vypracovala oblastná organizácia cestovného ruchu stratégiu, tzv. expertízny manuál destinačného manažmentu trvalo udržateľného rozvoja NP Slovenský raj. Ten je dostupný všetkým používateľom služieb cestovného ruchu v tomto regióne. Pre potreby manažmentu, plánovania a marketingu so zapojením rómskeho obyvateľstva do služieb cestovného ruchu, ochrany životného prostredia a pod. bolo na 73 vzdelávacích stretnutiach vyškolených cca 1600 účastníkov.

Región má okrem vlastnej značky, loga či ochrannej známky aj svojho maskota - škriatka Šťastka. Dôležitý je systém karty zliav, ktorý umožňuje využívať množstvo zliav a benefitov v rôznych službách - v oblasti ubytovania, gastronómie, ale i ďalších doplnkových aktivít, ďalej rezervačný systém na stránke www.vraji.sk, ako aj mobilnú aplikáciu vraji.sk s možnosťou získania aktuálnej reálnej polohy v Slovenskom raji.

Kontakty:
Jozef Koval, produktový manažér OOCR NP Slovenský raj; koval@creative-studio-slovakia.com
Tatiana Kmecová, Úrad vlády SR; tatiana.kmecova@vlada.gov.sk
www.vlada.gov.sk, www.swiss-contribution.sk, www.vraji.sk

Autor/zdroj: TASR
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 18.03.2015 13:00
Upravené: 15.12.2021 17:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001