Podhoroďské slávnosti – rodinné stretnutie pod Paprtným vrchom

Do Podhorode, obce ležiacej na hranici chránenej krajinnej oblasti Vihorlat, pozývame na ďalšie z Top podujatí programu Terra Incognita už v nedeľu 30. augusta.

Pozvánka„Podhoroďské slávnosti dávajú priestor na stretnutie rodákov, príbuzných a priateľov, ale aj obdivovateľov autentického folklóru od Novej Sedlice po Vyšné Nemecké,“ pozýva na slávnosti riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj Lenka Vargová Jurková. „Tento festival je súčasťou série TOP podujatí programu Terra Incognita 2015. Podporili sme ho nielen finančne, ale aj marketingovou kampaňou, ktorú určite zaregistrovali nielen vodiči, ale aj všetci tí, čo sledujú dianie v kraji.“

Samotná obec má okolo 370 obyvateľov, ale počas Podhoroďských slávností sa počet ľudí prudko zvyšuje. Na nefalšovaný rusínsky folklór a gastronomické špeciality je každoročne zvedavých viac ako tisíc návštevníkov.

„Tešíme sa na hojnú návštevu nášho festivalu, ktorý už roky vytvára priestor pre udržiavanie tradícií. Patríme k nemnohým celorusínskym stretnutiam a ľudia si od nás odnášajú veľmi dobré spomienky, čo väčšinou znamená, že sa sem vracajú aj so svojimi známymi,“ pridáva sa starosta obce Anton Hricko. „Pritom náš kraj nie je známy len týmto podujatím. Hubári vedia o štedrosti a bohatosti okolitých lesov, rovnako atraktívny je tento kraj aj pre turistov. Priamo z obce vedie značený chodník do srdca Vihorlatu. Hoci priamo v obci nemáme žiadnu zachovanú pamiatku, v neďalekej Ruskej Bystrej stojí drevený kostolík – cerkev, ktorá je zapísaná v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a kúsok odtiaľ, v Inovciach, stojí ďalší drevený kostolík. Nájdete tu aj Beňatinské jazero so svojou známou veľrybou. A priamo nad obcou, ktorá bola kedysi súčasťou Tibavského panstva, môžete objaviť zvyšky hradu Tibava a z neho nádherný výhľad do celého okolia.“

Na festivale čaká návštevníkov bohatý program. „Ťahákom bude nepochybne populárny Drišľak, ktorý celé podujatie otvára. Znalci sa určite potešia vystúpeniu folklórneho súboru Topľan z Giraltoviec alebo Márie Mačoškovej s Muzikou Milana Rendoša. Každoročne do programu prispejú aj naši susedia zo Zakarpatska, ich vystúpenia patria k vrcholom festivalu,“ približuje pripravované podujatie starosta obce.

V sprievodnom programe nájdu priestor na realizáciu deti v tvorivých dielňach, turisti sa môžu vybrať na kratšie či poldenné túry s Prvým michalovským KST, tak aby stihli hlavný program. V pláne je aj výstup na hrad. Pre gurmánov nebude chýbať súťaž v lepení pirohov, spojená s ochutnávkou a starosta bude ponúkať vlastnoručne pripravený Podhoroďský gugeľ. Na podujatí nebude chýbať ani informačný stánok programu Terra Incognita, ulička remesiel a zábavné atrakcie pre deti.

Tradíciou TOP podujatí je doplnková zľavnená ponuka atrakcií v bližšom i vzdialenejšom okolí. Podhoroďské slávnosti v spolupráci s partnermi pripravili pre návštevníkov:
• voľný vstup do dreveného gréckokatolíckeho chrámu Prenesenia ostatkov sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej od 9:00 do 12:00,
• voľný vstup do dreveného gréckokatolíckeho chrámu sv. Michala Archanjela v Inovciach od 10:00 do 12:00,
• voľný vstup do Gitarového múzea v Sobranciach od 12:00 do 16:00
• zľavu 5% pri nákupe vín z radu Exclusive a vín s prívlastkom vo firemnej predajni Pivnica Tibava v Sobranciach od 13:00 do 15:00. Všetky zľavy je možné uplatniť v deň konania festivalu.
Vstup na podujatie je voľný.

Turistické atrakcie v Podhorodi a okolí

V roku 2008 boli do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO zapísané drevené kostolíky na východe Slovenska. Väčšina je sústredená v severovýchodnom cípe krajiny, jeden však stojí aj v našom kraji. V dedine Ruská Bystrá postavili okolo roku 1720 – 1730 (údaje sa rozchádzajú) tradičnú drevenú cerkev zasvätenú Preneseniu ostatkov svätého Mikuláša. Neskôr do nej pridali ikonostas, ktorý bol pravdepodobne predtým v inej cerkvi a jeho rozmery museli prispôsobiť menšiemu priestoru. Na rozdiel od ostatných drevených chrámov je ten v Ruskej Bystrej architektonicky odlišný, nemá takú zdobnú strechu a vnútorné členenie je tiež jednoduchšie. Okrem vzácnej reštaurovanej ikony Ukrižovania na prestole vás osloví genius loci tohto miesta. Do cerkvi sa dostanete, ak zavoláte starostovi obce (tel.: 0918 476 274). V čase jeho neprítomnosti je kľúč od cerkvi v dome č. 8. Odporúčame prechádzku touto peknou podhorskou dedinou, v ktorej sa mieša stará a nová architektúra, ktorá odráža myslenie a potreby domácich.

Zľavnená turistická ponukaVo vedľajšej obci Inovce je cerkev síce mladšia, ale jej história je vďaka pamätným zápisom lepšie zmapovaná. Cerkev sv. Michala archanjela získali Inovčania ako dar. V neďalekých Baškovciach už svojimi rozmermi nevyhovovala, postavili si murovanú cerkev a tú drevenú darovali do Inoviec. Stalo sa to v roku 1836. Nadšení Inovčania postavili cerkev na najvyššom bode dediny, na vrchole kopca nad cintorínom, aby bola viditeľná z diaľky. Len čo však prišla zima – a tie vedia byť v týchto končinách poriadne tuhé – cerkev osirela. Veriaci, čo ako sa snažili, nedokázali sa vydriapať po šmykľavom svahu až k dverám cerkvi. A tak na jar chrám znovu rozobrali a preložili na dnešné miesto. Pre veriacich to bolo poučenie, že sa netreba veľmi vyvyšovať. Návštevu cerkvi si môžete objednať na obecnom úrade (tel.: 056 658 25 14). Priamo oproti starej cerkvi stojí nový pravoslávny chrám, ktorý na vás dýchne inou atmosférou.

Obec Podhoroď, resp. jej územie, bolo osídlené už v praveku, prvá novoveká doložená písomná zmienka o Podhorodi pochádza z roku 1414, nepriamo je známa už z roku 1244. Podhoroď patrila k najväčším obciam Tibavského panstva. Na Hradnom kopci nad obcou sa vypínal strážny hrad, opradený tajomstvami a dramatickými príbehmi. Už jeho názov – Tibavský hrad – svedčí o dôležitosti obce. Veď obec Tibava leží niekoľko kilometrov južnejšie. Oplatí sa vystúpiť na Hradný vrch, pretože ponúka panorámu okolitých vrchov. Lesy v okolí sú rajom pre hubárov.

Rajom je tento kraj aj pre vyznávačov cykloturistiky. Hoci cyklotrasy v tomto regióne sú viac neoficiálne, oplatí sa využiť, že komunikácie sú v dobrom stave s kvalitným značením a spoznať tento kút Slovenska zo sedla bicykla. Jedna z trás: Sobrance - Tibava - Orechová - Sejkov - Jenkovce - Záhor - Pinkovce - Lekárovce - Bajany - Veľké Kapušany - Budince - Ruská - Veľké Slemence - Ptrukša - lanový most cez Latoricu - Boťany - Čierna nad Tisou - Malé Trakany - Veľké Trakany – a späť.

Kúsok od Podhorode leží obec Beňatina, známa predovšetkým starým lomom, v ktorom sa ťažil travertín. Vzniklo tu jazierko, ktoré využívajú pocestní na osvieženie. Zaujímavá je travertínová stena, na ktorej akoby bola znázornená veľryba. Teoreticky by to možné bolo, veď v treťohorách bolo celé územie Slovenska pod vodou a v stene nad jazerom možno nájsť skamenené zvyšky pravekých morských živočíchov. O tom, či kresba na stene je odtlačkom veľryby alebo dokonca jej skamenelinou, sa vedú vášnivé debaty. Podstatné však je, že jazierko vyniká čistou vodou a vzdialene pripomína scenérie známe z Plitvických jazier.

Pri názve Tibava sa znalcom vynorí chuť vína. Tibava patrí medzi tradičné vinohradnícke obce na Sobranecku, veď zmienka o pestovaní hrozna pochádza už z roku 1413. O postavení obce a jej význame v stredoveku svedčí aj Tibavský hrad v Podhorodi. V obci sa zastavte pri rímskokatolíckom kostole, pred ktorým stojí kríž so zvláštnou výzdobou – v jeho päte nájdete lebku so skríženými hnátmi. Ku kostolu, ktorý určite stál už v polovici 13. storočia, patrí zmienka o tibavskom farárovi Vavrincovi, ktorý tu pôsobil už v roku 1248. Kostol prešiel viacerými prestavbami, a tak v ňom dnes už veľmi ťažko rozoznať románske línie. Kúsok od kostola, v záhrade súkromného domu, v ktorom by ste ťažko identifikovali zemiansku kúriu, starú niekoľko storočí, stojí azda najstarší tis v našom kraji. Vek mohutného stromu sa odhaduje na viac ako 250 rokov. Tretia pamätihodnosť Tibavy je park plný starých platanov (najstaršie jedince majú tiež okolo 250 rokov). Pôvodne patril ku kaštieľu Sztárayovcov, ktorý bol počas 2. svetovej vojny zničený – dnes na jeho mieste stojí škola. Posledným zaujímavým bodom v Tibave je stará budova školy, ktorú nájdete neďaleko kostola pri hlavnej ceste. O škole v Tibave sú záznamy už zo 16. a 17. storočia, čo len zdôrazňuje význam obce v minulosti.

V Sobranciach si určite vyhraďte čas na návštevu Gitarového múzea, ktoré pred rokmi začal budovať miestny muzikant, nadšenec a gitarový kráľ Janči Ferko. Kolekcia vystavených gitár obsahuje aj nástroje, na ktorých hral napríklad George Harrison, či Maťo Ďurinda, jeden z najnovších prírastkov venoval múzeu Steven Seagal. Ale nájdete tu aj ukrajinské elektrické gitary. Najbližšie múzeum gitár je v Nashville a to je od nás trochu ďaleko.

* * * * *

TERRA INCOGNITA je samostatný program iniciovaný regionálnou samosprávou na podporu kultúry a rozvoja kultúrneho cestovného ruchu prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky destinácií, produktov a služieb. Hlavnou témou programu je kultúrne dedičstvo rozložené a zachované na 3 tematických cestách – železnej, gotickej a vínnej. Historický potenciál v jednotlivých obciach a mestách Košického kraja tak vytvoril línie jedinečných ciest, po ktorých môže návštevník putovať a spoznávať nielen historické témy jednotlivých ciest, ale aj zažiť jedinečnú atmosféru kultúrnych, športových a iných podujatí, ktoré na týchto cestách ponúkame. Viac na www.terraincognita.sk.

V zmysle zákona o podpore cestovného ruchu vznikla v decembri 2012 Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj. Jej súčasnými členmi sú Košický samosprávny kraj a oblastné organizácie cestovného ruchu SPIŠ, Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu, KOŠICE Turizmus a Slovenský raj. Cieľom organizácie je robiť aktívny a efektívny marketing v spolupráci s našimi členmi a partnermi. Našou prvou úlohou bolo zhodnotiť potenciál destinácie – Košického kraja cez zvyšovanie kvality a komplexnosti poskytovaných služieb v turizme. Výsledkom tohto procesu by mala byť konkurenčná turistická ponuka, ktorá bude samozrejme reflektovať na záujem a potreby návštevníkov. Jednoducho chceme, aby sa počet spokojných návštevníkov neustále zvyšoval. Od januára 2015 sa program Terra Incognita realizuje pod gesciou KOCR KK.

Autor/zdroj: KOCR KK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 25.08.2015 09:30
Upravené: 20.12.2021 16:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001