Ergoterapia s tradičnými vzormi na netradičných materiáloch

Dom tradičnej kultúry Gemera v Rožňave sa v stredu 13. mája stal miestom pracovného stretnutia zamestnancov zariadení sociálnych služieb a kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Spoločne hľadali možnosti kreatívnej spolupráce pri obnove ľudových tradícií.

 

Výrobky ergoterapieSnahou zriaďovateľa je podnietiť prepojenie jednotlivých zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k funkčnej spolupráci. Zariadenia sociálnych služieb v súčasnosti aktivizujú klientov prostredníctvom ergoterapie, teda pracovnej terapie, pri ktorej klienti vyrábajú rôzne ozdobné či úžitkové predmety. Tá im pomáha zlepšovať motoriku, socializovať sa, trénovať pamäť a kreativitu, ale poskytuje aj radosť z tvorby a pocit užitočnosti.

Práve spolupráca s kultúrnymi zariadeniami by mohla dať ergoterapii nový rozmer. Pod odborným dohľadom zamestnancov kultúrnych zariadení je možné v rámci ergoterapie vyrábať aj praktické a funkčné výrobky s autentickými prvkami tradičnej ľudovej kultúry, alebo využiť tradičné remeselné techniky novým spôsobom, napr. ich aplikáciou na nové materiály. Tradičné vzory na netradičné materiály v spojitosti s ergoterapiou sú aj snahou KSK o podporu inovatívnosti a kreatívnej ekonomiky.

„V spolupráci zariadení sociálnych služieb a kultúrnych zariadení vidíme veľký potenciál. Môžu si tak vzájomne pomôcť a skvalitniť svoje služby. Čo nás ako zriaďovateľa teší je, že tento nápad sa v zariadeniach stretol s pozitívnym ohlasom a majú chuť spolupracovať,“ povedala vedúca odboru kultúry KSK Jana Kovácsová.

Pozitívne skúsenosti s prepojením ľudovej kultúry a ergoterapie má napr. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi. To pre zariadenia sociálnych služieb pri exkurzii vo svojich priestoroch v minulosti zorganizovalo aj tvorivé dielne, ktoré sa stretli s veľkým záujmom prijímateľov sociálnych služieb.

V súčasnosti vo viacerých zariadeniach sociálnych služieb v rámci ergoterapie tradičnou technikou vyrábajú tkané koberce, obrusy, sviatočné ozdoby a ďalšie predmety, o ktoré je veľký záujem. Vybrané techniky ergoterapie realizovanej v zariadeniach sociálnych služieb Vám čoskoro priblížime aj na našom webe formou "urob si sám" fotopostupov.

 

 

Autor/zdroj: Viktor Klik
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 18.05.2015 06:00
Upravené: 22.12.2021 15:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001