Cykloturistika ako produkt cestovného ruchu témou krajskej konferencie

Už ôsmy ročník krajskej konferencie cestovného ruchu pod názvom „KSK – partner v cestovnom ruchu“ pripravuje referát cestovného ruchu Úradu Košického samosprávneho kraja. Uskutoční sa vo štvrtok 24.septembra 2015 v priestoroch Tabačky Kulturfabrik na Gorkého ulici 2 v Košiciach.

Z konferencieHlavnou témou konferencie je cykloturistika ako produkt cestovného ruchu. Vzhľadom na vhodné a atraktívne prírodné prostredie predstavuje cykloturistika jeden zo základných produktových línií cestovného ruchu na Slovensku.

„Cykloturistika je spôsob na aktívne trávenie voľného času, je ekologická, z ekonomického hľadiska pomáha vyrovnávať regionálne rozdiely a tiež vyťažovať kapacity v mimosezónnom období,“ konštatuje krajská cyklokoordinátorka a vedúca referátu cestovného ruchu na Úrade KSK Adriana Šebešová. „Cieľom konferencie je preto priniesť nové informácie v tomto segmente na Slovensku aj v Košickom kraji a predstaviť dobré príklady z praxe, napríklad Moravské vinařské stezky, alebo Rychlebské stezky. Ich zástupcovia budú na konferencii prezentovať svoje skúsenosti.“

Organizátori pozvali na konferenciu zástupcov sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, českej Nadácie Partnerství Brno, pozvanie prijali aj reprezentanti občianskych združení, ktoré sa venujú cykloturistike - Rychlebské stezky a Černá Voda z Českej republiky, Prešovská bicyklová skupina Kostitras Prešov, Nadácia Ekopolis Banská Bystrica.

Priestor na výmenu doterajších skúseností i získanie nových impulzov budú mať cyklokluby pôsobiace na území Košického kraja, starostovia obcí a primátori miest na cykloturistických trasách na území Košického kraja, ako napr. EUROVELO11, Zemplínska cyklomagistrála, správcovia cyklotrás, krajská a oblastné organizácie cestovného ruchu v Košickom kraji, združenia cestovného ruchu, miestne akčné skupiny, ktoré rozvíjajú cykloturistiku, ale aj podnikatelia v oblasti služieb v cykloturistike.

„Každý rok pripravujeme konferenciu pri príležitosti svetového dňa cestovného ruchu, ktorý pripadá na 27. septembra. Úlohou tohto dňa je zvyšovať povedomie o význame cestovného ruchu, jeho sociálnych, kultúrnych, politických a ekonomických hodnotách,“ hovorí Adriana Šebešová. „O význame cykloturistiky z tohto hľadiska nemožno pochybovať. Chceme na konferencii vytvoriť priestor na vzájomnú výmenu skúseností predovšetkým so subjektmi, ktoré majú skúsenosti a od ktorých sa môžeme veľa naučiť.“

V Košickom samosprávnom kraji k 31.12.20114 evidujeme 1382,6 km značených cykloturistických trás. Oproti roku 2011, keď sa robilo mapovanie, je to o 75 km viac. Nové cykloturistické trasy boli vyznačené na Spiši a v okolí Veľkého Miliča v Slanských vrchoch. Krajská samospráva získala z ministerstva dopravy dotáciu 22.631 eur na preznačenie cykloturistických trás na území kraja. Ešte v tomto roku bude vďaka tomu preznačených 267,8 km trás a vyznačená 1 nová trasa v dĺžke 18,1 km.

„V súčasnosti pracujeme na návrhu kostrovej siete cyklistických trás v Košickom kraji, ktorá by mala v budúcnosti predstavovať nadregionálnu sieť cyklotrás v našom kraji. Na ňu by sa mali pripájať cykloturistické trasy regionálneho a miestneho významu. Kostrová sieť bude zadefinovaná predovšetkým ako cykloturistická. Mala by byť navrhnutá podľa parametrov trás EuroVelo - zjazdná za každého počasia, bez prudkých stúpaní a napojená na služby v cestovnom ruchu. Jej realizácia sa predpokladá v dlhodobom časovom horizonte a širšom partnerstve zainteresovaných subjektov . Táto štúdia je v súčasnosti v pracovnej verzii a predkladáme ju na pripomienkovanie dotknutým samosprávam a následne ďalším subjektom,“ hovorí krajská cyklokoordinátorka Adriana Šebešová.

Informácie o stave cyklistickej dopravy v Košickom kraji prináša Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, ktorú schválilo Zastupiteľstvo KSK.
Informácie o existujúcich i plánovaných cyklotrasách nájdete na stránke referátu cestovného ruchu v časti cykloturistika
Informačný materiál o trase EUROVELO 11 v Košickom kraji nájdete tu

Konferencia „KSK – partner v cestovnom ruchu“ sa koná v priestoroch bývalej tabakovej továrne na Gorkého ulici v Košiciach. Regionálna samospráva je vlastníkom nehnuteľností, ktoré občianskemu združeniu Bona Fide prenajala na desať rokov. Zo svojho rozpočtu uvoľnila takmer 650 tisíc eur na úhradu nákladov súvisiacich s rekonštrukciou objektov. Cieľom projektu Tabačka Kulturfabrik je rozvoj kreatívnej ekonomiky. Nový model fungovania kultúrneho centra so sebou prináša rozšírenie programovej ponuky, služieb a nové priestory. Ich obsahovú náplň vytvára viacero partnerov z oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Podpora začínajúcich autorov, zdieľané pracovné miesta a prepojenie na úspešné lokálne firmy, odlišujú Tabačku Kulturfabrik od bežného kultúrneho centra. Prioritou je posilnenie oblasti kreativity formou vytvárania podmienok pre vznik nových spoluprác. Tabačka naplní vízie kreatívneho inkubátora a start-upovej podpory pre nové kultúrne iniciatívy, jednotlivcov i komunity.

KSK – partner v cestovnom ruchu - 8. ročník konferencie cestovného ruchu,
Tabačka – Kulturfabrik 24. september 2015
PROGRAM
09.00 Otvorenie konferencie
09.30 Aktivity v oblasti cykloturistiky z úrovne krajského cyklokoordinátora,
          Adriana Šebešová, referát CR KSK
09.40 Aktuálne výzvy cestovného ruchu na Slovensku,
          Andrea Orelová, MDVaRR SR, sekcia cestovného ruchu
10.00 Cykloturistika na Slovensku a prezentácia jej potenciálu prostredníctvomaktivít Slovenskej agentúry pre cestovný ruch
          Igor Donoval, Slovenská agentúra pre cestovný ruch
10.20 Moravské vinařské stezky - prínos produktu pre región,
          Juraj Flamik, Nadace partnerství, Brno, ČR
10.50 Tlačová konferencia
11.10 Rychlebské stezky,
          Tomáš Kysučan, Rychlebské stezky Černá Voda, ČR
11.40 Kostrová sieť cyklistických trás v Košickom kraji,
          Viera Štupáková, Prešovská bicyklová skupina Kostitras, Prešov
12.00 Certifikácia turistických služieb Vitajte, cyklisti!,
          Ján Roháč, Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica
12.20 Diskusia (prezentácia Bike park Július Vyšná Slaná, Bike park Červený breh)

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 23.09.2015 13:00
Upravené: 20.12.2021 16:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001