Cyklotrasa Eurovelo 11: Existujú projektové dokumentácie na vybrané úseky cyklotrasy

Koncom septembra bola ukončená implementácia projektu Realizácia projektových dokumentácií vybraných úsekov Eurovelo 11 v Karpatskom euroregióne, v rámci ktorého boli vypracované projektové dokumentácie pre výstavbu cyklistických komunikácií, ktoré budú súčasťou medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 11.

Realizácia projektu si vyžiadala vypracovanie projektových dokumentácií na vybraných úsekoch trasy v troch katastrálnych územiach:
V obci Družstevná pri Hornáde je vypracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie, ktoré sa bude týkať časti Eurovelo 11 vedenej v časti Tepličany.

V katastri mesta Košice je vypracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie úsekov cyklotrás:
1. Hlinková ulica - Watsonova ulica po Amfiteáter – prepojenie trasy Eurovelo na existujúcu sieť cyklotrás mesta a administratívne centrum mesta (centrum sídliska Terasa)
2. Ústie Myslavského potoka do Hornádu –– súčasť trasy Eurovelo 11

V obci Čaňa sa spracovala dokumentácia pre územné rozhodnutie, ktorá sa týka časti Eurovelo 11 vedenej v katastri obce.

Celkový rozpočet projektu je 43 454,50 eur, z ktorého 39 000 eur tvorí dotácia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Žiadateľom dotácie bol Karpatský euroregión Slovensko v spolupráci s partnermi projektu: Mesto Košice (SR), Obec Čaňa (SR), Obec Družstevná pri Hornáde (SR), Košický samosprávny kraj a Kárpátok Eurorégióért Regionális Fejlesztési Közhasznú Egyesület / Regionálne rozvojové združenie pre Karpatský euroregión (Maďarsko).

Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

EuroVelo je celoeurópska sieť cyklotrás, ktorá je od roku 1995 projektom Európskej cyklistickej federácie. Projekt rozvíja 14 trans-európskych cyklotrás s celkovou dĺžkou 70 000 km (45 000 km trás je už zrealizovaných), spájajúcich všetky krajiny Európy. Projekt EuroVelo nie je len o vytváraní nových cyklotrás – je o ich spájaní do funkčnej kontinentálnej siete, ktorá prepojí všetky destinácie v rámci Európy. Košickým krajom je plánované vedenie trasy EuroVelo 11, ktorá by mala prepojiť cyklotrasou Grécko s Nórskom.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 03.11.2015 09:00
Upravené: 20.12.2021 16:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001