Príchodový a domáci cestovný ruch hlavnou témou siedmej konferencie

Už 7. ročník konferencie KSK – partner v cestovnom ruchu organizuje Odboru kultúry a cestovného ruchu KSK v spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja, n.o. Košice. Uskutoční sa 30.septembra 2014 v Historickej účelovej budove Východoslovenského múzea na Námestí Maratónu mieru 2 v Košiciach.

Hlavnou témou konferencie je Príchodový a domáci cestovný ruch. V rámci konferencie bude prezentovaný vývoj, opatrenia a nástroje stimulujúce dopyt v príjazdovom zahraničnom i domácom cestovnom ruchu, skúsenosti z pohľadu najväčšieho touroperátora na Slovensku a význam sieťovania v oblasti rozvoja cezhraničného cestovného ruchu. S hlavným príspevkom vystúpi riaditeľ odboru stratégie a politiky cestovného ruchu, sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Marián Bujna. Medzi ďalšími témami sú marketingové aktivity propagácie Slovenska, destinačný manažment v Košickom regióne, význam sieťovania v oblasti rozvoja cezhraničného cestovného ruchu, či možnosti podpory cestovného ruchu v programovom období 2014-2020

Konferencia je určená aktérom v cestovnom ruchu v kraji a boli na ňu pozvaní najmä členovia organizácií cestovného ruchu v Košickom kraji, zástupcovia krajských organizácií cestovného ruchu na Slovensku a ďalší. Účastníci budú mať možnosť prehliadnuť si expozíciu „Košický zlatý podklad“.

„Každý rok pripravujeme konferenciu pri príležitosti svetového dňa cestovného ruchu, ktorý pripadá na 27. septembra. Úlohou tohto dňa je zvyšovať povedomie o význame cestovného ruchu, jeho sociálnych, kultúrnych, politických a ekonomických hodnotách,“ hovorí vedúca referátu cestovného ruchu na Úrade KSK Adriana Šebešová. „Konferenciu realizujeme s podporou projektu Karpatská turistická cesta 2., ktorého cieľom je zlepšiť spoluprácu aktérov cestovného ruchu z Ukrajiny, Maďarska, Slovenska a Rumunska.“

Podujatie sa koná v priestore Ostrova kultúry - Otvorenej zóny 1 – v Historickej účelovej budove Východoslovenského múzea, ktorý bol realizovaný s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu.

PozvánkaProgram konferencie KSK – partner v cestovnom ruchu

08.30 – 09.00 Registrácia účastníkov konferencie
09.00 – 09.20 Príhovor predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu
09.20 – 09.50 Príchodový a domáci cestovný ruch Marián Bujna, riaditeľ odboru stratégie a politiky cestovného ruchu, sekcia cestovného ruchu, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionál. rozvoja SR
9.50 – 10.20 Marketingové aktivity propagácie Slovenska Igor Donoval, vedúci odboru analýz a tvorby produktov, Slovenská agentúra pre cestovný ruch
10.20 – 10.50 Domáci a príjazdový cestovný ruch z pohľadu CK Satur Travel Gabriela Sutorisová, CK Satur Travel, a.s.
10.50 – 11.10 Prestávka
                  Brífing
11.10 – 11.40 Destinačný manažment v Košickom regióne. Zhodnotenie doterajšieho stavu implementácie destinačného manažmentu v Košickom regióne a predstavenie plánov do budúcna. Natália Bránska, výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj
11.40 – 12.10 Význam sieťovania v oblasti rozvoja cezhraničného cestovného ruchu, Alexander Kovaľ, Komunálny podnik Agentúra regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce "Transcarpatia" Zakarpatskej oblastnej rady, Ukrajina
12.10 – 12.40 Možnosti podpory cestovného ruchu v programovom období 2014-2020 Jozef Šuľak a kol., Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
12.40 – 12.50 Záver
12.50 – 13.20 Prehliadka expozície „Košický zlatý poklad“

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 29.09.2014 12:00
Upravené: 15.12.2021 17:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001