Okolo Veľkého Miliča pribudli cyklotrasy

Záverečnou konferenciou vrcholí projekt zriadenia a obnovy cezhraničných cyklotrás medzi Slovenskom a Maďarskom. V regióne Veľkého Miliča pribudlo 30 kilometrov vyznačených, zrekonštruovaných a obnovených cyklotrás.

Rázcestie cyklotrasyProjekt nazvaný Zriadenie cezhraničných cyklotrás spájajúcich obce v regióne Veľkého Miliča s využitím jestvujúcich ciest a ich obnovou získal podporu z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 – 2013. Celkové náklady boli 716 429 eur, nenávratný finančný príspevok prekročil 680 600 eur. Vedúcim partnerom projektu bola maďarská obec Füzér, hlavným slovenským cezhraničným partnerom Košický samosprávny kraj, ďalšími partnermi maďarská obec Hollóháza a slovenské obce Slanec a Vyšná Myšľa.

Cieľom projektu je posilnenie vzájomných vzťahov prihraničných obcí a zvýšenie ich konkurencieschopnosti. Partneri využili pôvodné cesty vedúce k spoločnej hranici a vytvorili regionálne cyklistické prepojenia prihraničných obcí.

„Medzi investičnými aktivitami boli rekonštrukcia, obnova a stabilizácia ciest, umiestnenie odpočívadiel na cyklotrasách a značenie cyklotrás,“ hovorí projektový manažér Košického samosprávneho kraja Marcel Makróczy. „Peším turistom i cykloturistom bude slúžiť 30 km vyznačených, zrekonštruovaných a obnovených cyklotrás s odpočívadlami. Dobrej orientácii pomôže nová cykloturistická mapa. Snažili sme sa prepojiť nové trasy s existujúcimi a rozšíriť tak možnosti v regióne Veľkého Miliča. Revitalizovali sme pri tom niektoré staršie evidované trasy a prepojili aj tie, ktoré vznikli v minulosti z iných čiastkových projektov.“

Z maďarskej strany je trasa vybudovaná až po hranicu, s prepojením na slovenskú stranu, takže cyklisti budú môcť voľne prechádzať z jedného štátu do druhého. Na niektorých úsekoch povrch tvorí asfaltová vrstva, na niektorých spevnená pôvodná lesná cesta.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 31.10.2014 15:30
Upravené: 28.12.2021 10:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001