Honbu za pokladmi regiónu vyhrali obchodníci z Polárnej

Košice – zábavne a hravo. Tak sa volal projekt študentov Obchodnej akadémie na Polárnej ulici Košiciach, s ktorým zvíťazili na prvom ročníku krajskej súťaže žiakov v oblasti cestovného ruchu Honba za pokladmi regiónu. Strieborným projektom bol Po stopách Irmy Sztarayovej, ktorý pripravili študenti SOŠ obchodu a služieb z Michaloviec a bronzovým Cesty rajom od Obchodnej akadémie Rožňava.

Súťaž usporiadala Stredná odborná škola obchodu a služieb Michalovce v spolupráci s odborom školstva a odborom kultúry a cestovného ruchu Úradu Košického samosprávneho kraja. Jej cieľom bolo prehĺbiť znalosti a podporiť tvorivosť žiakov pri príprave a spracovaní ponuky v cestovnom ruchu pre cieľovú skupinu rodiny s deťmi a prezentovať zostavenú ponuku. Súťažilo deväť dvojčlenných družstiev zo stredných škôl so zameraním na gastronómiu, hotelierstvo a cestovný ruch: Obchodné akadémie z Trebišova, Rožňavy a Polárnej ulice v Košiciach, SOŠ obchodu a služieb Rožňava a Michalovce, SOŠ železničná a SOŠ Bocatiova Košice, Cirkevná SOŠ sv. Jozafáta Trebišov a Súkromná SOŠ SEZ Krompachy.

„Úlohou súťažiacich bolo vytvoriť a v časovom limite 20 minút prezentovať komplexnú a ucelenú ponuku cestovného ruchu vo svojom regióne pre rodiny s deťmi. Súťažiaci predstavili viac, ale i menej známu ponuku Košického kraja, ktorú doplnili o svoje návrhy ako napr. vybudovanie cyklochodníka spájajúceho pamiatky gotickej cesty na Spiši (SOŠ SEZ Krompachy) alebo ako spestriť pobyt deťom na Tokaji (Cirkevná SOŠ sv. Jozafáta Trebišov),“ poznamenala členka poroty Adriana Šebešová, vedúca referátu cestovného ruchu na Úrade KSK.

V hodnotiacej komisii boli aj zástupcovia odboru školstva Úradu KSK, Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj, Slovenskej agentúry pre cestovný ruch a cestovných kancelárií. Sledovali atraktívnosť predstavenej ponuky i dostupnosť turistických cieľov, zabezpečenie služieb s ohľadom na cieľovú skupinu, ale aj cenovú ponuku a kalkuláciu. Dôležitou súčasťou bola aj verbálna a neverbálna úroveň prejavu súťažiacich, presvedčivosť a ich profesionálne vystupovanie. Pri hodnotení technického prevedenia prezentácie zavážila aj vkusnosť efektov, kvalita obrázkov, celkový dizajn prezentácie či fotogaléria najzaujímavejších miest.

„Presvedčili sme sa, že žiaci sú otvorení novým myšlienkam a nápady im nechýbajú. Aj keď ponuky boli až na nejaké detaily spracované dobre, pod vystúpenie niektorých sa podpísala tréma, prípadne nedostatočná príprava samotného vystúpenia. Táto skutočnosť ovplyvnila aj hodnotenie porotcov,“ dodala Adriana Šebešová.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 15.05.2014 15:30
Upravené: 15.12.2021 17:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001