Stratégiu rozvoja cyklodopravy môžete pripomienkovať

Košický samosprávny kraj pripravuje Stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v KSK. Návrh strategického dokumentu môžete pripomienkovať najneskôr do 11. septembra.

Cieľom navrhovaného strategického dokumentu je priniesť komplexnejší pohľad na problematiku cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom kraji a navrhnúť riešenia na cielený rozvoj v tejto oblasti. Pripravovaným dokumentom KSK vyjadruje svoj záujem riešiť problematiku tohto druhu dopravy. Strategický materiál bude slúžiť ako podporný dokument na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov, resp. na získavanie iných finančných zdrojov nielen pre krajskú, ale aj miestne samosprávy v Košickom kraji.

Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom kraji bola vypracovaná v súvislosti s realizáciou projektu BICY (Cities & Regions of Bicycles) financovaného z prostriedkov Operačného programu Stredná Európa. Cieľom realizácie tejto stratégie je podporovať rozvoj cyklistickej dopravy v mestách a obciach KSK a zabezpečiť jej začlenenie do integrovanej osobnej dopravy, zviditeľniť Košický kraj ako modernú cyklistickú destináciu. V spolupráci a v partnerstve s miestnymi združeniami cestovného ruchu a organizáciami destinačného manažmentu skvalitňovať služby a ponuku pre cykloturistov. Dôležitým cieľom je aj zvýšiť bezpečnosť cyklistov na cestách a uplatňovať moderné princípy pri plánovaní a realizácii opatrení pre zníženie dopravnej nehodovosti.

Pripomienky k strategickému dokumentu pošlite na adresu adriana.sebesova@vucke.sk

Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v KSK – návrh.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 05.09.2013 09:00
Upravené: 09.12.2021 17:44

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001