Program Spišský Jeruzalem 2013

Spišský Jeruzalem je jedno z 13 kľúčových podujatí dlhodobého programu Terra Incognita, ktoré v roku 2013 pripravuje Košický samosprávny kraj a jeho partneri na rôznych miestach regiónu. Od 16. do 19. mája bude v Spišskej Kapitule a jej blízkom okolí množstvo podujatí, ktoré pripomenú miesto a udalosti viažuce sa k posledným dňom Spasiteľa pred ukrižovaním. V bohatom kultúrno-duchovnom programe budú účinkovať kolektívy i jednotlivci, umelci rôznych žánrov, ale aj amatéri a samotní návštevníci.

PROGRAM „SPIŠSKÝ JERUZALEM 2013“
Spišská Kapitula 16.– 19. máj 2013

Doprava a orientácia na podujatí dostupná tu.

 

Štvrtok 16. mája 2013Spišský Jeruzalem plagat

Svätá omša
Čas: 10,30 h
Miesto: Kaplnka sv. Jána Nepomuckého na Pažici
Organizátor: Spišské biskupstvo

Malý knižný veľtrh sakrálnej, cirkevnej, historiografickej a náboženskej literatúry
Čas: 9,00 h – 19,00 h počas štyroch dní programu
Miesto: Európsky dom
Organizátor: KSK, SK

Pamiatky UNESCO – terénne exkurzie, prehliadka národných prírodných a kultúrnych pamiatok, travertínové kopy v okolí Spišského Podhradia
Čas: 10,00 h – 13,00 h
Prihlásenie cez portál www.muzeumspisa.com
Organizátor: KSK, MS

Bábkové divadlo, Košice - „Nevesta Myška“
Čas: 10,00 h
Miesto: Kino Slovan, Spišské Podhradie
Organizátor: KSK, MsKS

Aktivity pre deti zo Spišského Podhradia a okolia
Čas: 11,00 h – 13,00 h
Tvorivé dielne – výtvarníci, hrnčiari
Miesto: park v meste, Spišské Podhradie
Organizátor: MsKS, CVČ

Otvorenie výstavy „Zo zbierok Galérie umelcov Spiša“
Čas: 10,00 h (otvorené denne od 9,00 h do 18,00 h),
výstava potrvá do 31.05.2013
Miesto: synagóga, Spišské Podhradie
Organizátor: KSK, GUS, MsKS

Reportáž o židovskom cintoríne v Spišskom Podhradí
Čas: 10,30 h
Miesto: synagóga, Spišské Podhradie
Organizátor: ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie

Nahmatávanie krajiny – výstava Peter Krupa jr.
Čas: 11,00 h
Miesto: synagóga, Spišské Podhradie
Organizátor: Peter Krupa jr., Spišské Podhradie

Otvorenie výstavy prác študentov Školy úžitkového výtvarníctva Košice na tému Spišský Jeruzalem
Čas: 13,30 h
Miesto: Európsky dom, hotel Kapitula
Organizátor: KSK, ŠUV

Dotváranie priestoru Spišského Jeruzalema
Čas: 14,00 h
Miesto: Pažica
Organizátor: KSK, SOS

Divadlo Commedia Poprad - F. Švantner: „Malka“
Čas: 17,30 h
Miesto: Európsky dom
Organizátor: PSK, POS PP

Filmové predstavenie „Ježiš Nazaretský“ 1. časť
Čas: 19,00 h
Miesto: Kino Slovan, Spišské Podhradie
Organizátor: MsKS

Jeruzalem – sväté mesto judaizmu, kresťanstva a islamu (beseda)
Čas: 19,30 h
Miesto: DABAR, Spišské Podhradie
Organizátor: DABAR

Piatok 17. mája 2013

Divadlo teatrálnej skratky Prešov - P. Karpinský: „Plášť sv. Martina“
Čas: 9,00 h
Miesto: Európsky dom
Organizátor: MsKS, DTS

Židovský cintorín na Olivovej hore v Jeruzaleme a v Spišskom Podhradí
Čas: 9,30 h
Miesto: židovský cintorín, Spišské Podhradie
Organizátor: ThDr. Miroslav Varšo, Ing. Mikuláš Lipták

Pamiatky UNESCO – terénne exkurzie, prehliadka národných prírodných a kultúrnych pamiatok, travertínove kopy v okolí Spišského Podhradia
Prihlásenie cez portál www.muzeumspisa.com
Čas: 10,00 h – 15,00 h
Organizátor: KSK, MS

Spišský Jeruzalem – unikát (odborný výklad Mgr. Vladimíra Olejníka)
Čas: 10,00 h
Miesto: Pažica
Organizátor: MsKS

Interaktívne hry pre deti zo Spišského Podhradia a okolia
Čas: 11,00 h – 13,00 h
Miesto: Pažica
Organizátor: MsKS, CVČ

Milan Sládek, mím - „Krížová cesta“
Čas: 14,00 h
Miesto: Katedrála sv. Martina
Organizátor KSK, SD

LAUDATE - zo sakrálnej tvorby Milana Špaka, vernisáž výstavy
Čas: 16,00 h
Miesto: Dom pôvodných remesiel, Spišské Podhradie
Organizátor: KSK, SOS

Zbor sv. Cecílie Košice - J.C.F. Fischer: „O sv. kríži“ – svetová premiéra
Čas: 17,00 h
Miesto: Katedrála sv. Martina
Organizátor: KSK, SOS,SD

Živá krížová cesta
Posledná večera, Getsemani, odchod s vojakmi, v réžii Mgr. Petra Gombitu
Čas: 18,00 h
Miesto: pred Katedrálou sv. Martina
Organizátor: KSK, SOS, SD

„Kresťanská Veľká Noc vo všetkých jej súvislostiach“ – Levočské fórum
Čas: 19,00 h
Miesto: Levočské divadlo
Organizátor: KSK, SOS

Sobota 18. mája 2013

Pamiatky UNESCO – terénne exkurzie, prehliadka národných prírodných a kultúrnych pamiatok, travertínové kopy v okolí Spišského Podhradia
Čas: od 9,00 h do 18,00 h
Prihlásenie cez portál www.muzeumspisa.com
Organizátor: KSK, MS

EXTEATRO Ľubica - „I.N.R.I.“ – scénická kompozícia na motívy biblických udalostí
Predstavenie nie je vhodné pre divákov do 15 rokov
Čas: 9,30 h
Miesto: Európsky dom, stodola
Organizátor: PSK, POS PP

Tvorivé dielne – výtvarníčky
Čas: od 10,00 h do 19,00 h
Miesto: Spišská Kapitula
Organizátor: KSK, SOS

Zuzana Ferjenčíková, organový recitál
Čas: 11,00
Miesto: Katedrála sv. Martina
Organizátor: KSK, SOS

Terra Incognita – Krajina nespoznaná – pozdrav Košickému kraju a Prešovskému kraju a jeho unikátom (odovzdanie symbolickej štafety organizátorom ďalších podujatí)
Čas: 13,30 h
Miesto: Katedrála sv. Martina
Organizátor: KSK, SOS

Milan Sládek, mím - „Krížová cesta“
Čas: 14,00 h
Miesto: Katedrála sv. Martina
Organizátor: KSK, SD

EXTEATRO Ľubica - „I.N.R.I.“ – scénická kompozícia na motívy biblických udalostí
Predstavenie nie je vhodné pre divákov do 15 rokov
Čas: 15,30 h
Miesto: Európsky dom, stodola
Organizátor: PSK, POS PP

Štátna filharmónia Košice - A. Dvořák: „Biblické piesne“, Legendy, výber op.59
Čas: 17,00 h
Miesto: Katedrála sv. Martina
Organizátor: KSK, SOS, SD

Živá krížová cesta
Súd, krížová cesta, ukrižovanie, v réžii Mgr. Petra Gombitu
Čas: 18,00 h
Miesto: Pažica - Sivá brada
Organizátor: KSK, SOS, SD

TAIZÉ - meditácia
Čas: 19,00 h
Miesto: Katedrála sv. Martina
Organizátor: KSK, SOS

PROJEKCIA – Peter Krupa jr.
Čas: 20,00 h
Miesto: bývalý kláštor na Pažici
Organizátor: Peter Krupa jr.

Vigília zoslania Ducha Svätého
Čas: 21,00 h
Miesto: Katedrála sv. Martina

Nedeľa 19. mája 2013

Slávnostná sv. omša
Čas: 9,00 h
Miesto: Katedrála sv. Martina

Pamiatky UNESCO – terénne exkurzie, prehliadka národných prírodných a kultúrnych pamiatok, travertínove kopy v okolí Spišského Podhradia
Prihlásenie cez portál www.muzeumspisa.com
Čas: od 9,00 h do 18,00 h
Organizátor: KSK, MS

Tvorivé dielne – výtvarníčky
Čas: od 9,00 h do 18,00 h
Miesto: Spišská Kapitula
Organizátor: KSK, SOS

Bernard Herstek: „Magnifikat“
Spev: Terézia Babjaková - Kružliaková
Čas: 10,10 h
Miesto: Katedrála sv. Martina
Organizátor: PSK, POS PP

Hudobné matiné študentov Konzervatória Timonova 2, Košice
Na organe hrá: Tomáš Mihalik, Štefan Iľaš
Čas: 10,50 h
Miesto: Katedrála sv. Martina
Organizátor: KSK, SOS, KonKe

Lermontov: „Démon“, literárne pásmo
Čas: 11,00 h
Miesto: Európsky dom
Organizátor: KSK, KonKe, SD

PhDr. Mária Kotorová, PhD.– hudobno - poetický recitál, gitara
Čas: 13,00 h
Miesto: Katedrála sv. Martina
Organizátor: PSK, POS PP

„ALELUJA!“ kresťanské spevácke zbory
Čas: 13,30 h
Miesto: Katedrála sv. Martina
Organizátor: KSK, SOS

Veľkonočné tradície cez hry, spevy a tance detí z detských folklórnych súborov
Čas: 13,30 h
Miesto: Park kultúry, Spišské Podhradie
Organizátor: KSK, SOS

Poddukelský umelecký ľudový súbor Prešov - „Kolíska a kríž“
Čas: 14,30 h
Miesto: Európsky dom, stodola
Organizátor: PSK, PUĽS

TE DEUM - záverečný ekumenický koncert speváckych zborov bohoslovcov
Čas: 17,00 h
Miesto: Katedrála sv. Martina
Organizátor: KSK, SOS, PSK, POS PP

Filmové predstavenie Ježiš Nazaretský II. časť
Čas: 19,00 h
Miesto: Kino Slovan, Spišské Podhradie
Organizátor: MsKS

Vstup na všetky podujatia je voľný

Sprievodné podujatia:

• Vizuálne videoprojekcie počas všetkých dní v Európskom dome.
• Sprievodca po „Spišskom Jeruzaleme“ je k dispozícii počas dňa 18.5. a 19.5.2013.
• Predajné trhy v Spišskom Podhradí a Spišskej Kapitule (ľudová tvorba, domáce produkty a občerstvenie)
• Informačné centrá v Spišskom Podhradí a Spišskej Kapitule otvorené počas štyroch dní od 9,00 h do 19,00 h

Ďalšie informácie nájdete na stránke:
www.terraincognita.sk
www.vucke.sk

Spišský Jeruzalem je jedno z 13 kľúčových podujatí programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita – Krajina nespoznaná. Jeho cieľom je ponúknuť návštevníkom možnosti na spoznávanie, objavovanie a zážitky. Dlhodobý program Terra Incognita je zameraný na rozvoj kultúrno-poznávacieho turizmu na troch tematických cestách – Vínnej, Gotickej a Železnej, kde sú popísané cieľové body – kultúrne, historické alebo technické objekty. V ponuke sú aj ďalšie zaujímavosti a aktivity v dostupnom spádovom území.

Vysvetlivky:

KSK – Košický samosprávny kraj 
PSK – Prešovský samosprávny kraj
SOS – Spišské osvetové stredisko 
SK – Spišská knižnica, Spišská Nová Ves
MS – Múzeum Spiša, Spišská Nová Ves 
GUS – Galéria umelcov Spiša, Sp. Nová Ves
SD – Spišské divadlo, Spišská Nová Ves 
MsKS – Mestské kultúrne stredisko Sp. Podhradie
CVČ – Centrum voľného času, Spišské Podhradie 
ŠUV – Škola úžitkového výtvarníctva, Košice
DABAR – Palešovo nám. 30, Spišské Podhradie 
KonKe – Konzervatórium Košice, Timonova 2
POS PP – Podtatranské osvetové stredisko, Poprad 
PUĽS – Poddukelský umelecký súbor, Prešov
Európsky dom, hotel Kapitula – Spišská Kapitula
DTS – Divadlo teatrálnej skratky, Prešovská univerzita
Dom pôvodných remesiel, Palešovo nám. 48, Spišské Podhradie

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 26.04.2013 10:34
Upravené: 09.12.2021 17:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001