Po stopách Rákociho slávy aj cez Košice

Pamätný dom Františka II. Rákocziho v areáli Východoslovenského múzea na Hrnčiarskej ulici, známy ako Rodošto, má vynovenú expozíciu. Slávnostne ju sprístupnili vo štvrtok 13. júna 2013.

Z Mukačeva cez Košice do Sárospataku budú môcť turisti sledovať stopy Rákociho slávy vďaka medzinárodnému projektu Miesta Rákociho slávy - po stopách Rákociho. Partnerom projektu z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007-2013 je Východoslovenské múzeum Košice. Jeho cieľom je vytvorenie turistickej poznávacej cesty, na ktorej budú môcť návštevníci vidieť miesta a pamiatky, ktoré spája osobnosť Františka II. Rákociho.

Projekt, ktorý implementujú parteri z Ukrajiny, Slovenska a Maďarska, má celkový rozpočet 490 tisíc eur, z toho rozpočet projektu pre Východoslovenské múzeum v Košiciach je vyše 137 tisíc eur. Autorkou projektu dizajnérskeho riešenia novej expozície je Barbora Kopnická.

ENPI logoVďaka finančným prostriedkom sa po vyše 20 rokoch podarilo vynoviť expozíciu Pamätného domu Františka II. Rákocziho v areáli na Hrnčiarskej ulici v Košiciach, ktorú verejnosť pozná ako Rodošto. Expozícia vznikla vo vynovenom priestore doplnením jej terajšieho obsahu a exponátov. Má nový expozičný nábytok - vitríny, panely s grafikou, textami a popismi, pribudla audovizuálna technika na premietanie dokumentárneho filmu a dotyková obrazovka, technika na ozvučenie a hudobné podfarbenie. Kompletnou reštaurátorskou údržbou prešla originálna časť Rákocziho jedálne.

Modernejšia a kvalitnejšia expozícia, zodpovedajúca súčasným trendom, by mala pritiahnuť domácich a zahraničných turistov, záujmové skupiny a spolky, ale aj žiakov stredných a základný ch škôl. Práve preto má expozícia viacnásobné jazykové mutácie - slovenskú, anglickú a maďarskú verziu. Expozícia má niekoľko tematických častí, v ktorých ponúka modernejší pohľad na životné osudy významnej historickej osobnosti, ktoré sa významne preťali s našim regiónom.

Celý projekt cezhraničnej turistickej cesty bude ukončený v marci 2014. Dovtedy partneri vytvoria spoločný produkt - turistickú poznávaciu cestu v regióne od Mukačeva cez Košice do Sárospataku. Výsledný manuál na lepšie spoznávanie miest, ktoré spája osobnosť Františka II. Rákocziho, ponúknu touroperátorom.

Vedúcim partnerom projektu Miesta Rákociho slávy - po stopách Rákociho (The Places of Rakoczi´s glory“ – the Cross-Border Touristic Route) je Historické múzeum v Mukačeve v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny (Mukachevo Historical Museum - Castle “Palanok“ Mukachevo). Ďalšími ukrajinskými partnermi sú Združenie sociálneho a kultúrneho rozvoja Panónia Užhorod a Asociácia pre rozvoj malého podnikania a inovácií Užhorod XXI. storočie. Slovenským partnerom je Východoslovenské múzeum v Košiciach a maďarským Zastúpenie nadácie východomaďarských európskych iniciatív.

František II. Rákoczi sa narodil na rodinnom panstve vo východoslovenskej obci Borša 27. marca 1676. Detstvo trávil hlavne na hrade Mukačevo, ktorého hrdinskú obranu v rokoch 1686 až 1688 zažil. Poslednú etapu života prežil vo vyhnanstve v tureckom mestečku Rodošto pod pohorím Tekir Dag na brehu Marmarského mora západne od Carihradu. Zomrel v roku 1735 a pochovali ho v Carihrade. Telesné pozostatky kniežaťa a jemu najbližších rodinných príbuzných a spoluexulantov boli vyzdvihnuté z hrobov, prenesené späť do vlasti až v roku 1906. Slávnostne ich uložili v špeciálne upravenej krypte košického Dómu sv. Alžbety.

V areáli Katovej bašty na nádvorí Hrnčiarskej ulice v roku 1991 Východoslovenské múzeum sprístupnilo Pamätný dom Františka II. Rákocziho, tzv. Rodošto. Ide o repliku domu z tureckého mestečka Rodošto, kde vodca posledného uhorského stavovského povstania František II. Rákoczi žil v rokoch 1720-1735 ako exulant. Hoci o postavení repliky domu sa rozhodlo už v roku 1908, stavba bola realizovaná až v rokoch 1940-1943. Pamätný dom bol postavený na staršom dome z prelomu 18. a 19. storočia. Návštevníci si môžu prezrieť dokumenty o výstavbe repliky orientálneho domu. Expozícia evokuje prostredie, v ktorom žil Rákoczi a jeho druhovia v tureckom mestečku Rodošto, približuje osobu kniežaťa, jeho život vo vyhnanstve a slávnostný pohreb v Košiciach. Dominantou celého Pamätného domu je veľká jedálenská miestnosť, ktorej viaceré súčasti údajne vyhotovil a dekoroval vlastnoručne sám Rákoczi. Expozíciu ďalej dopĺňajú dobové zbrane, rytiny, výtvarné diela - rodinné portréty Rákociovcov a akvarely z Turecka, ukážky povstaleckého mincovníctva a medailérstva, turecký dobový nábytok, predmety z osobného vlastníctva Rákocziho, ako aj predmety súvisiace s jeho smrťou a slávnostným pohrebom v Košiciach, vrátane filmu, ktorý bol vtedy natočený.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 13.06.2013 15:00
Upravené: 09.12.2021 17:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001