Hnedé tabule informujú o turistických cieľoch

Pri kultúrnych a turistických cieľoch v Košickom kraji pribudlo vyše tristo zvislých dopravných značiek - takzvaných hnedých tabúľ a priestorových informačných tabúľ. Cieľom cezhraničného projektu INFOTOUR bolo systémovo osadiť zvislé dopravné značenie k vybraným turistickým atrakciám a kultúrnym pamiatkam. Prioritou je lepšia orientácia turistov bez ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky.

Nosnou a najväčšou aktivitou v cezhraničnom projekte INFOTOUR bola výroba a osadenie zvislého dopravného značenia k 48 vybraným kultúrnym a turistickým cieľom na území Košického samosprávneho kraja. „V okresoch Sobrance, Michalovce, Trebišov, Košice okolie, Košice mesto, Spišská Nová Ves, Rožňava a Gelnica bolo na cestách I., II. a III. triedy a na rýchlostných cestách osadených spolu 121 návestných tabúl a 184 smerových tabúl. V 32 obciach a mestách na území kraja boli ďalej osadené priestorové informačné tabule,“ hovorí Alena Didyková.

„Tabule by mali pomôcť zlepšiť informovanosť návštevníkov o turistických cieľoch na území regiónu. Očakávame od toho zvýšenie počtu turistov a následne by sa to malo prejaviť aj vo zvýšenom dopyte po doplnkových službách súvisiacich s cestovným ruchom,“ vysvetľuje vedúca referátu cestovného ruchu KSK Adriana Šebešová. V súlade s legislatívou sú návestné a smerové tabule v slovenskom jazyku, ich súčasťou sú medzinárodne uznávané piktogramy, ktoré pomáhajú pri orientácii návštevníkom z akejkoľvek časti sveta.

V infraštruktúre cestovného ruchu KSK majú mimoriadny význam. „Pomôžu návštevníkom a turistom v lepšej navigácií a zároveň zdôraznia regionálne hodnoty, ktoré na území kraja máme,“ dodáva manažérka projektu Alena Didyková z referátu cestovného ruchu KSK. „Išlo o pilotný investičný projekt. Inovatívnym prvkom je, že s maďarskými partnermi prezentujeme spoločný produkt – tematické cesty na oboch stranách hranice. Turistom pomôžu aj brožúry Gotická, Vínna a Železná cesta v štyroch jazykových mutáciách (slovenčina, angličtina, maďarčina a nemčina) v celkovom náklade šesťtisíc kusov.

Presný názov projektu je „Značenie kultúrnych a turistických cieľov na pozemných komunikáciách po tematických trasách (A Kulturális és turisztikai helyszínek kijelölése az úthálózaton illetve a tematikus útvonalokon)”, v skrátenej verzii INFOTOUR. Jeho cieľom je zvýšiť úroveň rozvoja cezhraničného cestovného ruchu a spojiť európske kultúrne cesty – predovšetkým Gotickú, Vínnu a Železnú - prostredníctvom spolupráce dvoch partnerských regiónov a spoločného informačného systému. Realizoval ho Košický samosprávny kraj v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013. Vedúcim partnerom v projekte bol Košický samosprávny kraj a partnerom projektu spoločnosť Kulcs tour Kft., založená partnerskou maďarskou župou Borsód – Abaúj – Zemplén. Celkový rozpočet projektu bol 380 886 eur, z toho hlavný partner Košický samosprávny kraj získal 217 420 eur a cezhraničný partner 163 466 eur.

Hnedé tabule nielen pomáhajú v orientácii turistom, ale veľmi pozitívne ovplyvňujú aj povedomie miestnych obyvateľov, ich vzťah k regionálnym hodnotám a hrdosť na domáce prírodné i historické zaujímavosti. Projekt nadväzuje na podmienky označovania významných turistických a kultúrnych cieľov tak, ako ich v technických podmienkach zverejnila Slovenská správa ciest. Označujú ciele na cestných komunikáciách v regióne, usmerňujú toky návštevníkov k pamiatkam a zdôrazňujú regionálne hodnoty.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 05.02.2013 12:00
Upravené: 09.12.2021 17:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001