Chyťte si šťastie na záver roka EHMK

Koniec roku 2013 sa nesie v znamení záverečných podujatí Európskeho hlavného mesta kultúry. Košický samosprávny kraj sa pripája k celomestským aktivitám predovšetkým v otvorených zónach - ostrovoch kultúry, ktoré vďaka projektu získal. Predstaví aj niektoré aktivity dlhodobého vlastného programu Terra Incognita so zameraním na rozvoj kultúrno-poznávacieho turizmu v regióne.

Nosným programom záverečného týždňa bude vernisáž výstavy Košická moderna vo štvrtok 12. decembra 2013 vo vynovených priestoroch Východoslovenskej galérie. Ďalšie sprievodné aktivity KSK sú sústredené na piatok 13. decembra, keď sa budú konať aj hlavné programy EHMK, ktoré pripravuje mesto Košice. V piatok 13. decembra od 17. hodiny si nenechajte ujsť slávnostne osvetlenú Historickú účelovú budovu Východoslovenského múzea.

Plagát (Plagát sa po kliknutí zväčší)

Hlavnou myšlienkou aktivít KSK je prepojiť všetkých sedem ostrovov kultúry cez zvyky a tradície, ktoré boli na deň svätej Lucie v našom regióne zaužívané. Symbolicky ich prepojí sprievod Lucií a pouličný program v historickom centre mesta. Nebudú chýbať oživené tradície a zvyky, ako odlievanie olova a vosku do vody s predpoveďou na nadchádzajúci rok, výroba medovníkov, či vyrezávanie „lucijného stolčeka“, vymetanie zlých duchov a ponúkanie žrebov pre šťastie. Niekoľko desiatok Lucií bude rozdávať v meste „šťastie“ v podobe žrebov s možnosťou získať voľné vstupenky na návštevu vybraných kultúrnych zariadení – múzeí, galérií a rôznych iných programov, festivalov, predstavení v divadlách, kultúrnych centrách počas roka 2014 v celom Košickom kraji. Najmenších iste potešia darčeky od psíka Tašiho, ktorý v ten deň odmení najaktívnejších „potulkárov“ po Tašíkove – rozprávkovom Košickom kraji. Rôzne tvorivé dielne budú v komponovanom programe Tašíkovo v Barkóczyho paláci. Hvezdáreň Michalovce pripravila pre záujemcov pozorovanie Mesiaca. Pozorovateľňu zriadia v areáli Katovej bašty v popoludňajších a večerných hodinách, lebo Mesiac vyjde v piatok 13. decembra už o 14.23 hod.

Sprievodné programy záveru EHMK pripravili kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK - Kultúrne centrum KSK, Gemerské osvetové stredisko, Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, Hvezdáreň Michalovce. Garantmi aktivít v otvorených zónach ostrovov kultúry sú Východoslovenská galéria, Bábkové divadlo v Košiciach, Východoslovenské múzeum, Verejná knižnica Jána Bocatia, Divadlo Thália.

LIBER INCOGNITA – KNIHA NEZNÁMA

streda - 11. december 2013
16.30 hod.
Barkóczyho palác, Hlavná 48
V rámci projektu Terra Incognita získala Verejná knižnica Jána Bocatia do svojho fondu kópiu ojedinelej tlače zo 17. stor. vydanú v Košiciach. Ide o 10- jazyčný bedeker, ktorý slúžil Košičanom na dorozumievanie sa pri cestách po Európe. Prezentácia Gasophylacium Decem Linguarum Europaearum apertum...(Košice,1691) bude okamihom slávnostného uvedenia do regionálnej zbierky knižnice.

KOŠICKÁ MODERNA A JEJ PRESAHY

štvrtok - 12. december 2013
17.00 hod.
Východoslovenská galéria, Hlavná 27
Vernisáž výstavy, prezentácia umenia dvadsiatych rokov 20. storočia v Košiciach. Košice sa začiatkom 20. storočia stali významným centrom umeleckého života s medzinárodným rozmerom, aký vo vtedajších slovenských pomeroch nemal obdobu - prezentácia fenoménu Košickej moderny v európskom kontexte.

JEDERMANN

štvrtok - 12. december 2013
19.00 hod.
Divadlo Thália
Premiéra divadelného predstavenia v maďarskom jazyku (slovenské titulky). Divadelné predstavenie / moralita – Človeka náhle prekvapí Smrť a on sa musí vysporiadať s celým svojim životom.

TAŠÍKOVO

piatok - 13. december 2013
od 13.13 hod. do 20.00 hod.
Barkóczyho palác, Hlavná 48
Stretnutie s Tašim v rámci zábavného popoludnia pre deti, spojené s vyhodnotením najaktívnejších cestovateľov s „tašipasom“ v Košickom rozprávkovom kraji. Rôzne tvorivé dielne: vševedko – hlavolamovo – korálkovo – šikovníček. Fotokútik a „Tašiprekvapenia“.

STRIDŽÍ DEŇ V KNIŽNICI

piatok - 13. december 2013
13.13 – 15.00 hod.
Verejná knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5
Dramatizované rozprávanie pre deti, názorné ukážky ľudových zvykov, ktoré sa spájali s predvianočným obdobím - od Ondreja cez Mikuláša až do sviatku sv. Lucie. Výstavka kníh z fondu Verejnej knižnice Jána Bocatia s tematikou slovenského zvykoslovia. Sprievod detí v maskách do Tašíkovho kráľovstva.

LUCIE PRE ŠŤASTIE

piatok - 13. december 2013
13.13 – 20.00 hod.
Historické centrum mesta Košice a vybrané ostrovy kultúry
Hudobno-tanečný pouličný sprievod niekoľkých desiatok Lucií s prezentáciou regionálnych zvykov a tradícií. Tancujúci diváci, čarovanie i rozdávanie žrebov pre šťastie.

STREDOVEKÁ KUCHYŇA A REMESLÁ

piatok - 13. december 2013
13.13. – 20.00 hod.
Areál Katovej bašty
Prezentácia prípravy a ochutnávka stredovekých jedál, ktoré sa viažu k sviatku sv. Lucie. Predvádzanie súvisiacich remesiel – medovnikára, drevorezbára. Zábavný stredoveký program.

POĽSKÝ KULTÚRNY KONTAKTNÝ BOD

piatok - 13. december 2013
15.00 – 24.00 hod.
Bábkové divadlo v Košiciach, Alžbetina 38 (divadelná sála) a Tajovského 4 (sála Jorik)
Prezentácia mesta Wroclav – EHMK 2016 (divadlo, film, hudba, výtvarné umenie)

LUCIU NA MESIACI NEHĽADAJTE

piatok - 13. december 2013
17.00 – 20.00 hod.
Areál Katovej bašty
Pozorovanie Mesiaca cez špeciálne ďalekohľady zo štyroch hvezdární v Košickom kraji s odborným i čarovným výkladom.

 

Autor/zdroj: zb
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 10.12.2013 10:00
Upravené: 09.12.2021 17:52

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001