Centru európskej kultúry pridáva kraj aj regionálny rozmer

Košický samosprávny kraj sa pripojil k aktivitám Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013 už v okamihoch zrodu myšlienky uchádzať sa o titul. Jasne deklaroval záujem podporiť iniciatívu a zo svojho rozpočtu vyčlenil finančné prostriedky na investičné i programové aktivity. Centrum európskej kultúry – to je centrum celého regiónu s historickým dedičstvom, prírodnými krásami, jedinečnými tradíciami a šikovnými ľuďmi. Košický samosprávny kraj v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013 realizuje investičné projekty Ostrovy kultúry - Otvorené zóny, programovú časť Terra Incognita – Krajina nespoznaná a ďalšie podporné projekty.

Nosné investičné aktivity tvoria tzv. ostrovy kultúry – otvorené zóny. Sedem investičných projektov vytvorí atraktívne prostredie v kultúrnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK priamo v Košiciach. Základnou filozofiou je vytvoriť otvorené zóny a ich prostredníctvom zmeniť prístup k návštevníkom. Prilákať ich, ponúknuť im otvorený priestor, ktorý môžu využiť, aj keď nie sú stálymi návštevníkmi. Hlavným cieľom je zveľadiť inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK so sídlom v Košiciach, vhodne prepojiť interiérové daností s exteriérovými možnosťami pre poskytovanie služieb na kvalitatívne vyššej úrovni s následným doplnením žánrovo rôznorodých kultúrnych podujatí. Ostrovy kultúry vzniknú v týchto zariadeniach: Historická účelová budova Východoslovenského múzea, Východoslovenská galéria, Bábkové divadlo, Barkóczyho palác, Verejná knižnica Jána Bocatia, Divadlo Thália, Ulička remesiel s exteriérovou prezentáciou remesiel. Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja získal KSK na tieto investičné projekty nenávratný finančný príspevok vo výške 9 644 531 eur.

Cieľom programovej časti nazvanej Terra Incognita – Krajina nespoznaná, je pripraviť návštevníkom Košíc, ale aj ich obyvateľom, ponuku zážitkov v celom regióne. Nielen zahraničným turistom, ale aj domácim obyvateľom chce Košický samosprávny kraj, jeho kultúrne inštitúcie a domáci podnikatelia v cestovnom ruchu, ponúknuť možnosti na spoznávanie, objavovanie a zážitky. Terra Incognita nie je jednorazový projekt, ale dlhodobý program KSK zameraný na rozvoj kultúrno-poznávacieho turizmu, zveľadenie drobnej infraštruktúry v regióne a kvalitnejšie služby. Zámerom programu Terra Incognita je ukázať prepojenie kultúrnych tradícií regiónu s tradíciami Európy prostredníctvom troch tematických ciest – Vínnej, Gotickej a Železnej. Na týchto miestach sú presne popísané cieľové body – kultúrne, historické alebo technické objekty. V ponuke sú aj ďalšie zaujímavosti v dostupnom spádovom území. Na podporu projektu EHMK do roku 2015 vyčlenilo Zastupiteľstvo KSK finančné prostriedky v celkovej sume 6,6 milióna eur.

V roku 2013 sa na tematických cestách Terra Incognita uskutoční 13 kľúčových podujatí programu Terra Incognita. V dramaturgii týchto podujatí sú tri základné línie: tradície, príbehy viažuce sa k miestu konania a komunitné aktivity.
Pankuškové fašiangy, Krompachy – Plejsy, 8. – 10. februára
Spišský Jeruzalem 2013, Spišská Kapitula, 16. - 19. mája
Poklad Sklenenej pani, Dobšiná, 17. - 19. mája
Jánske ohne nad Šíravou, Vinné, 22. júna
Dni Moldavy a večery kráľov, Moldava nad Bodvou, 27. - 30. júna
Duch času - Genius temporis, Spišská Nová Ves, 11. - 14. júla
Krásnohorské hradné hry, Krásnohorské Podhradie, 2. - 4.augusta
Fest Dupľa - Double fest, Michalovce, Zemplínska Šírava, 9. - 11. augusta
Chlebom a vínom - Harvest fest, Trebišov, 29. - 31. augusta
Tempus Art 2013, Rožňava, kaštieľ v Betliari, 11. - 15. septembra
Koštovka jesene, Kráľovský Chlmec, 20. - 22. septembra
Ars antiqua Europae in Via gothica, Rožňava, Betliar, Markušovce, Štítnik, jaskyňa Domica Aggtelek, 27. - 30. septembra
Jazda sv. Huberta Betliar, 12. októbra
Popri kľúčových podujatiach sa uskutoční množstvo ďalších aktivit – kultúrnych, spoločenských, športových, turistických, ktoré doplnia ponuku pre domácích i zahraničných návštevníkov. Na ich príprave a organizovaní sa podieľa 24 kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ale aj ďalšie subjekty – obce, mestá, neziskové organizácie, občianske združenia, aktéri v cestovnom ruchu.

V rámci programu Terra Incognita vyhlásil KSK doteraz dve výzvy. Prvá bola určená na podporu realizácie kvalitných kultúrnych a spoločenských aktivít pre širokú verejnosť na území kraja. Spolu 120 tisíc eur bolo rozdelených medzi 29 projektov. Druhá výzva bola zameraná na rozvoj drobnej infraštruktúry, KSK v nej rozdelil 500 tisíc eur. Z ojedinelého dotačného programu z verejných prostriedkov bolo podporených 39 projektov, ktoré sa zrealizovali v mestách a obciach Abova (13 projektov), Gemera (11 projektov), Zemplína (11 projektov) a Spiša (4 projekty). Cieľom výzvy bolo zvýšiť kvalitu služieb v cestovnom ruchu na území kraja vytvorením rozšírenej ponuky produktov a služieb najmä na Gotickej, Vínnej a Železnej ceste. Medzi úspešnými projektmi je napríklad náučný chodník po stopách baníctva v Dobšinej, tradičná drevorezbárska dielňa v Krásnohorskej Dlhej Lúke, sedenie pri tokajských gazdovských pivniciach vo Veľkej Tŕni, revitalizácia hradného kopca v Gelnici, projekt splavovania riek v kraji, mobilná informačná kancelária rozprávkového kráľovstva, tanečné humno vo Veľkých Trakanoch, úprava vstupného areálu tunela pod Homôlkou, obnova interiéru Gitarového múzea v Sobranciach, medený hámor v Štítniku, rekonštrukcia historického železničného vozňa, obnova kostola vo Svinici, aleja drevených sôch panovníkov pri gotickom kostole v Čečejovciach a iné.

Myšlienka Európskeho hlavného mesta kultúry sa stala inšpiráciou aj pre ďalšie podporné projekty z mimorozpočtových zdrojov. Majú za cieľ zabezpečiť doplnkové služby so širším regionálnym záberom a trvalou udržateľnosťou. MEDIAVEL - Cesty dedičstva a stratégia oživenia muzeálnych expozícií (217 520 eur z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko 2007-2013). INFOTOUR - Značenie kultúrnych a turistických cieľov na pozemných komunikáciách po tematických trasách, zlepšenie navigačno-informačného systému regiónu (217 420 eur z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko 2007-2013). KLASTER TERRA INCOGNITA - vytvorenie inštitucionálneho základu spolupráce aktérov kultúry a turizmu (300 000 eur z Regionálneho operačného programu). GROŠ - KRÁĽOVSTVO ROZPRÁVOK – vytvorenie špeciálneho produktu pre detského návštěvníka, ktorého cieľom je spoznávanie vlastného regiónu interaktívnym zábavným spôsobom. (151 000 eur z Regionálneho operačného programu)

Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK boli úspešné aj v prípade štyroch investičných projektov, na ktoré získali finančné prostriedky z Regionálneho operačného programu (spolu viac ako 6,23 milióna eur). Vďaka rekonštrukciám a opravám sa skvalitnia podmienky na poskytovanie kultúrnych služieb v štyroch zariadeniach:
Múzeum Spiša – Letohrádok Dardanely – 1,33 mil. eur
Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemer Rožňava – 1,1 mil. eur
Východoslovenské múzeum Košice – II. etapa rekonštrukcie – 2,45 mil. eur
Historická sála Východoslovenskej galérie Košice – 1,35 mil. eur

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 17.01.2013 13:00
Upravené: 09.12.2021 17:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001