Ožíva TAŠÍKOVO – Rozprávkový Košický kraj

V Kaštieli v Betliari v stredu 5. decembra slávnostne vyhlásili TAŠÍKOVO - Košický rozprávkový kraj. Projekt Košického samosprávneho kraja, Gemerského osvetového strediska v Rožňave a Agentúry na podporu regionálneho rozvoja je prioritne určený deťom. Spája realitu s rozprávkovým svetom prostredníctvom príbehov a motivuje najmenších obyvateľov kraja a ich rodičov k spoznávaniu regiónu a objavovaniu jeho zaujímavostí. Dopĺňa tak program Terra Incognita – Krajina nespoznaná, ktorým sa regionálna samospráva pripojila k Európskemu hlavnému mestu kultúry Košice 2013.

Hlavným hrdinom príbehov i celého rozprávkového panstva je zatúlaný jazvečík, ktorý nájde svojho vzdialeného príbuzného psa Tascherla, a tak objaví svoj „grófsky pôvod”. Putuje po regióne a prostredníctvom miestnych legiend objavuje zaujímavé miesta. Je zábavný, milý, veselý, zvedavý a priateľský, cestuje v čase, je aktívnym účastníkom deja rozprávky, hovorí tromi jazykmi (slovensky, maďarsky, anglicky), komunikuje aj cez internet, cez svoju webovú stránku a Facebook, dokáže sa orientovať pomocou GPS, je špecialista na hľadanie pokladov. Inšpiráciou pre psíka Tašiho je skutočný pes grófa Dionýza Andrássyho a jeho manželky Františky. Keďže nemali deti, pes Tascherli bol pre nich mimoriadne dôležitý. Jeho mramorový pomníček stojí za Mauzóleom v Krásnohorskom Podhradí, v ktorom sú Dionýz a Františka pochovaní.

Projekt fiktívneho kráľovstva a putovania po Gemersko-Abovskom panstve sa zatiaľ dotýka 10 obcí (Turňa nad Bodvou, Medzev, Dvorníky – Včeláre, Betliar, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Krásnohorské Podhradie, Hrhov, Slavošovce, Vlachovo) a 4 miest (Moldava nad Bodvou, Dobšiná, Rožňava, Košice). Popri Gemerskom osvetovom stredisku je do realizácie zapojené aj Bábkové divadlo Košice a Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou, samosprávy obcí, regionálne združenia, miestni podnikatelia a aktéri v cestovnom ruchu, ktorí majú záujem o spoluprácu na projekte. V priebehu celého roka budú pripravovať vlastné podujatia, na ktorých vystúpi psík Taši, alebo bude hosťovať na iných.

Košický rozprávkový kraj má knižku rozprávok, ktoré vznikli na motívy tradovaných príbehov a povestí z uvedených obcí a miest. Jej názov je Malý gróf Taši (a jeho putovanie zázračnou krajinou Gemersko-Abovského panstva). Autorkami textov sú Daniela Hroncová – Faklová a Ľubica Škrinárová Štúdio Harmony, ilustrácie ku všetkým produktom vytvoril Róbert Šandor. Kniha predstaví deťom zaujímavé miesta, kde sa príbehy odohrali. Ak ich deti budú chcieť spoznávať, získajú cestovateľský pas, do ktorého v priebehu roka nazbierajú záznamy „tašitlačky“ o tom, že ich navštívili. K dispozícii budú mať aj maľovanú mapu, dekréty a diplomy, maľovanky, sprievodcu po kráľovstve, či komiksy. Tašíkovo má aj svoju pesničku, ktorú zložil Marián Čekovský. Počas roka bude Taši putovať za deťmi v špeciálnom rozprávkovom stane – mobilnej informačnej kancelárii Rozprávkového kráľovstva Košického kraja TAŠINFO. Všetky informácie môžu deti a ich rodičia získať aktuálne aj na www.tasi.sk či na facebooku – Tašíkovo-Rozprávkový Košický kraj, alebo na osobnom profile Taši Malý Gróf .

Projekt Tašíkova - rozprávkového Košického kraja má silný potenciál na trvalú udržateľnosť. Gemerské osvetové stredisko ako gestor a správca kráľovstva bude kreovať a koordinovať podujatia a komunikovať s mladými ľuďmi prostredníctvom webovej stránky a sociálnej siete. Regionálne knižnice KSK budú šíriť myšlienku Tašíkova prostredníctvom rozprávkových kníh. Kultúrne zariadenia KSK majú príležitosť spojiť podujatia pre rodiny s deťmi motívom objavovania rozprávkového regiónu so psíkom Tašim. Záujem o zapojenie do projektu prejavili aj ďalšie subjekty – obec Brzotín s „kráľovskou mincovňou”, obec Lipovník s „kráľovskou lipovou cukrárňou“, Krásnohorská Dlhá Lúka s „kráľovskými remeselnými dielňami”, obce Dedinky a Dlhá Ves. Ak projekt získa podporu detí, rodičov, škôl, KSK v ďalších rokoch plánuje dobudovať Gemersko-Abovské panstvo, pripojiť k nemu aj Spišské a Zemplínske rozprávkové zeme, nájsť kráľa a korunovať ho na hrade Krásna Hôrka.

Základné informácie o projekte:

TAŠÍKOVO - Košický rozprávkový kraj je projekt Košického samosprávneho kraja a Gemerského osvetového strediska v Rožňave, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vo výške 5% z rozpočtu Košického samosprávneho kraja. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu, vybavenosť, dostupnosť, atraktivitu, využiteľnosť a udržateľnosť ponuky pre návštevníkov regiónu. Zvýšiť informovanosť a zabezpečiť potrebnú propagáciu produktu s cieľom získať záujem návštevníkov.
Regionálny operačný program 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu – neinvestičné aktivity v cestovnom ruchu ROP-3.2b-2010/01
Typ a názov: samostatne dopytovo orientovaný projekt Kráľovstvo rozprávok - GROŠ
Cieľ projektu: Zvýšiť kvalitu, vybavenosť, dostupnosť, atraktivitu, využiteľnosť a udržateľnosť ponuky pre návštevníkov regiónu. Zvýšiť informovanosť a zabezpečiť potrebnú propagáciu produktu s cieľom získať záujem návštevníkov.
Výstupy projektu: koncepcia, produktový manuál, propagačné materiály, internetový portál, informačné podujatia
Výška poskytnutého príspevku: 143 450,- EUR
Začiatok realizácie projektu: október 2011
Ukončenie realizácie projektu: november 2013
Riadiaci orgán pre ROP: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Projektový tím: Jana Kovácsová (KSK), Natália Bránska (ARR), Helena Novotná (GOS), Gabriela Szabová (KSK), Marcela Juhászová (ARR)
Dodávatelia: Dolis s.r.o., Štúdio Harmony s.r.o., e-volution s.r.o.
Partneri: kultúrne zariadenia, podnikatelia, samosprávy, združenia a ďalší, ktorí majú chuť podieľať sa na tomto jedinečnom projekte
Gestor a realizátor: Gemerské osvetové stredisko Rožňava

Ďalšie finančné zdroje z rozpočtu KSK:
1. TASHERL íčko na kolesách - mobilná rozprávková kancelária 14 525 € z dotačnej schémy Košického samosprávneho kraja Terra incognita z 2. výzvy programu určenej na podporu drobnej infraštruktúry
2. účelové navýšenie kapitálových finančných prostriedkov z rozpočtu KSK pre Gemerské osvetové stredisko na nákup auta pre projekt Tašíkovo - 23 918 €

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 05.12.2012 10:18
Upravené: 09.12.2021 17:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001