Kraj pridáva mestu hodnoty

Centrum európskej kultúry – to je centrum celého regiónu s historickým dedičstvom, prírodnými krásami, jedinečnými tradíciami a šikovnými ľuďmi. Toto prirodzené spojenie stálo na úplnom začiatku spojenia mesta a regiónu v okamihoch zrodu myšlienky uchádzať sa o titul Európske hlavné mesto kultúry. Košický samosprávny kraj jasne deklaroval záujem podporiť iniciatívu a zo svojho rozpočtu vyčlenil finančné prostriedky na aktivity. Realizuje investičné projekty Ostrovy kultúry, programovú časť Terra Incognita – Krajina nespoznaná a ďalšie podporné projekty.

 

Investičné aktivity

Nosné investičné aktivity tvoria tzv. ostrovy kultúry – otvorené zóny. Sedem investičných projektov vytvorí atraktívne prostredie v kultúrnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK priamo v Košiciach. Základnou filozofiou je vytvoriť ostrovy kultúry v šiestich otvorených zónach a v Uličke remesiel, ich prostredníctvom zmeniť prístup k návštevníkov. Prilákať ich, ponúknuť im otvorený priestor, ktorý môžu využiť, aj keď nie sú stálymi návštevníkmi. Ostrovy kultúry vzniknú v historickej účelovej budove Východoslovenského múzea, vo Východoslovenskej galérii, v Bábkovom divadle, na nádvorí Barkóczyho paláca kde sídli knižnica, vo Verejnej knižnici Jána Bocatia na Hviezdoslavovej ulici, v Divadle Thália a na Hrnčiarskej, v Uličke remesiel, kde v susedstve Miklušovej väznice pribudne Lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel. Hlavným cieľom je zveľadiť kamenné inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK so sídlom v Košiciach, vhodne prepojiť interiérové daností s exteriérovými možnosťami pre poskytovanie služieb na kvalitatívne vyššej úrovni s následným doplnením žánrovo rôznorodých kultúrnych podujatí.

Z Regionálneho operačného programu získal KSK na tieto investičné projekty nenávratný finančný príspevok vo výške 9 644 531 eur.

Programová časť

Cieľom programovej časti nazvanej Terra Incognita – Krajina nespoznaná, je pripraviť návštevníkom Košíc, ale ich obyvateľom, ponuku zážitkov v celom regióne. Svoj kraj často poznáme menej, ako prímorské letoviská. Pre mnohých je to Terra incognita – Krajina nespoznaná. Nielen zahraničným turistom, ale aj domácim obyvateľom chce Košický samosprávny kraj, jeho kultúrne inštitúcie a domáci podnikatelia v cestovnom ruchu ponúknuť možnosti na spoznávanie, objavovanie a zážitky. Terra Incognita nie je jednorazový projekt, ale dlhodobý program KSK zameraný na rozvoj kultúrno-poznávacieho turizmu, ale aj na zveľadenie drobnej infraštruktúry v regióne a kvalitnejšie služby.

Zámerom programu Terra Incognita – Krajina nespoznaná je ukázať prepojenie kultúrnych tradícií regiónu s kultúrnymi tradíciami Európy prostredníctvom troch tematických ciest – Vínnej, Gotickej a Železnej. Tieto cesty majú svoj potenciál. Vybrané cieľové miesta sú niečím zaujímavé, vedia ponúknuť pútavé podujatia, ale aj ubytovanie a stravu. Na týchto miestach sú presne popísané cieľové body – kultúrne, historické alebo technické objekty, ktoré stojí za to vidieť. V ponuke sú aj ďalšie zaujímavosti v dostupnom spádovom území okolo 15 kilometrov. Ak sa teda človek rozhodne, že chce víkend stráviť poznávaním zaujímavostí na niektorej z troch ciest, bude si môcť vybrať konkrétne miesta, kde nájde pamiatky, ale zažije aj nejaké podujatie.

Na podporu projektu Európskeho hlavného mesta kultúry a program Terra Incognita do roku 2015 vyčlenilo Zastupiteľstvo KSK finančné prostriedky v celkovej sume 6,6 milióna eur. Sú určené pre tých, ktorí priamo v regióne organizujú kvalitné kultúrne a spoločenské aktivity pre širokú verejnosť i na podporu drobných investícií. Z prvej výzvy na propagáciu značky Terra Incognita bolo podporených 29 kultúrnych podujatí, ktoré spolu získali 120 tisíc eur. Druhá výzva bola určená na zvýšenie kvality služieb poskytovaných v cestovnom ruchu na projekty zamerané na rozvoj drobnej infraštruktúry. Pol milióna eur bolo rozdelených medzi 39 projektov, žiadatelia ich zrealizujú do konca októbra 2012.

V roku 2013 sa na tematických cestách Terra Incognita uskutoční 13 tradičných podujatí, ktoré boli zaradené do Kalendára kľúčových podujatí programu Terra Incognita. V dramaturgii týchto podujatí sú tri základné línie: tradície, príbehy viažuce sa k miestu konania a komunitné aktivity. Vybrané boli podujatia vo vstupných bránach (Dobšiná, Kráľovský Chlmec, Krompachy, Michalovce, Moldava nad Bodvou, Rožňava, Spišská Nová Ves, Trebišov) a v turisticky navštevovaných a atraktívnych destináciách – Vinné, Krásnohorské Podhradie a Betliar. Okrem toho do kľúčových podujatí boli zahrnuté aj programy Spišský Jeruzalem 2013 a Ars Antiqua in Via Gothica – medzinárodný festival starého umenia na Gotickej ceste. Popri kľúčových sa uskutoční aj množstvo ďalších tradičných i nových podujatí. Spoločným cieľom organizátorov i aktérov v cestovnom ruchu je, aby návštevník dostal v regióne ponuku kultúrnych, historických, prírodných cieľov a k tomu aj ponuku zaujímavých a inšpirujúcich zážitkov.

Kľúčové poduajtia na rok 2013

Pankuškové fašiangy – Hoduj za euro (Plesaj za dukát), Krompachy – Plejsy, 8. – 10. februára
Spišský Jeruzalem 2013, Spišská Kapitula, 16. - 19. mája
Poklad Sklenenej pani, Dobšiná, 17. - 19. mája
Jánske ohne nad Šíravou, Vinné, 22. júna
Dni Moldavy a večery kráľov, Moldava nad Bodvou, 27. - 30. júna
Duch času - Genius temporis, Spišská Nová Ves, 11. - 14. júla
Krásnohorské hradné hry, Krásnohorské Podhradie, 2. - 4.augusta
Fest Dupľa - Double fest, Michalovce, Zemplínska Šírava, 9. - 11. augusta
Chlebom a vínom - Harvest fest, Trebišov, 29. - 31. augusta
Tempus Art 2013, Rožňava, kaštieľ v Betliari, 11. - 15. septembra
Koštovka jesene, Kráľovský Chlmec, 20. - 22. septembra
ARS ANTIQUA EUROPAE IN VIA GOTHICA, Rožňava, Betliar, Markušovce, Štítnik, jaskyňa Domica Aggtelek, 27. - 30. septembra
Jazda sv. Huberta, Betliar, 12. októbra

Podporné projekty

Myšlienka Európskeho hlavného mesta kultúry sa stala inšpiráciou aj pre ďalšie projekty, na ktorých sa krajská samospráva podieľa. Ich výsledky prispejú k spoločnému cieľu predstaviť mesto a kraj ako zaujímavý cieľ záujmu návštevníkov zo Slovenska, Európy i sveta. Jednotlivé typy aktivít KSK sú navzájom previazané a zároveň tvoria symbiózu na rôznych úrovniach priority s podujatiami, ktoré pripravuje Mesto Košice v rámci programu EHMK – Košice 2013. finančné prostriedky na ich financovanie získal Košický samosprávny kraj, resp. zariadenia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, z mimorozpočtových zdrojov.

Pripravované štyri podporné projekty majú za cieľ zabezpečiť doplnkové služby so širším regionálnym záberom a trvalou udržateľnosťou.

MEDIAVEL - Cesty dedičstva a stratégia oživenia muzeálnych expozícií
(217 520 eur z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013)

INFOTOUR - Značenie kultúrnych a turistických cieľov na pozemných komunikáciách po tematických trasách, zlepšenie navigačno-informačného systému regiónu
(217 420 eur z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013)

KLASTER TERRA INCOGNITA - vytvorenie inštitucionálneho základu spolupráce aktérov kultúry a turizmu
(300 000 eur z Regionálneho operačného programu)

GROŠ - KRÁĽOVSTVO ROZPRÁVOK - spoznávanie vlastného regiónu interaktívnym zábavným spôsobom.
(151 000 eur z Regionálneho operačného programu)

Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK boli úspešné aj v prípade štyroch investičných projektov, na ktoré získali finančné prostriedky z Regionálneho operačného programu (spolu viac ako 6,23 milióna eur). Vďaka rekonštrukciám a opravám sa skvalitnia podmienky na poskytovanie kultúrnych služieb v štyroch zariadeniach:

Múzeum Spiša – Letohrádok Dardanely – 1,33 mil. eur
Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemer Rožňava – 1,1 mil. eur
Východoslovenské múzeum Košice – II. etapa rekonštrukcie – 2,45 mil. eur
Historická sála Východoslovenskej galérie Košice – 1,35 mil. eur

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 15.06.2012 12:00
Upravené: 09.12.2021 17:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001