Dokumenty

Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR 2012-2015

Rozpracovanie Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012-2015 na podmienky Košického kraja

Hodnotenie iniciatív na predchádzanie trestnej činnosti

Vyhodnotenie aktivít KSK v oblasti prevencie kriminality za rok 2012

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 02.08.2013 13:35
Upravené: 15.04.2014 10:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy