Dokumenty

Návrh protikorupčnej stratégie pre Košický samosprávny kraj 

Transparency International Slovensko v rámci návrhu protikorupčnej stratégie hodnotila obdobie rokov 2013 až 2017. Rozdelená je do dvoch hlavných etáp:

Prvá etapa:
- Analýza stavu v 15 vybraných oblastiach, ktoré môžu byť náchylné na
netransparentné, neetické alebo korupčné správanie. Správa z prvej etapy
obsahuje aj popis slabín procesov v daných oblastiach.

Druhá etapa:
- Formulácia odporúčaní a návrhov opatrení pre obmedzenie vzniku korupcie,
klientelizmu a neetického správania v daných oblastiach vrátane odporúčaní pre
budovanie dôvery medzi KSK a jeho obyvateľmi. Poukázanie na konkrétne prípady zlej praxe. Analýza vybraných zmluvných vzťahov KSK.

   

Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR 2012-2015

Rozpracovanie Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012-2015 na podmienky Košického kraja:

Hodnotenie iniciatív na predchádzanie trestnej činnosti:

Vyhodnotenie aktivít KSK v oblasti prevencie kriminality za rok 2012:

   

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.08.2013 13:35
Upravené: 24.05.2019 17:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001