Aktuality

09.12.2015

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality pre rok 2016

       

Rada vlády SR pre prevenciu kriminality podporí projekty na prevenciu kriminality sumou vyše 1,3 mil. €. Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické a právnické...

 
28.07.2015

Projekty z oblasti prevencie kriminality môžu získať dotáciu z Ministerstva vnútra

       

Účelom výzvy je podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality, so zameraním na znižovanie miery a závažnosti kriminality, zvyšovanie bezpečnosti v...

 
20.05.2015

Prevencia je najlepší recept

       

Na neuvážené poskytovanie osobných údajov môžeme doplatiť! V bežnom živote sa často stretávame so situáciami, pri ktorých sa od nás požadujú nielen...

 
26.11.2014

Informácia o činnosti a aktivitách Európskeho úradu pre boj proti podvodom

       

Protiprávne vynaloženie prostriedkov Európskej únie alebo nezaplatenie daní, ciel a poplatkov, z ktorých sa financuje rozpočet Únie, priamo poškodzuje...

 
13.11.2014

Nová dotačná výzva v oblasti prevencie kriminality

       

Rada vlády SR pre prevenciu kriminality vyzýva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na financovanie projektov v oblasti prevencie...

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 02.08.2013 10:57
Upravené: 02.08.2013 11:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001