Návrhy zmlúv

Zverejnené návrhy zmlúv sa týkajú financovania neštátnych zriaďovateľov škôl a školských zariadení. K návrhu zmluvy môže uplatniť pripomienky každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej sa obsah návrhu zmluvy týka, v lehote desiatich dní od jeho zverejnenia.

16.11.2023

Návrh zmluvy s Košickou arcidiecézou

       

Predmetom Zmluvy je dohoda zmluvných strán o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa centra voľného času, ktoré je školským zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa.

 
16.11.2023

Návrh zmluvy s Kongregáciou sestier dominikánok bl. Imeldy

       

Predmetom Zmluvy je dohoda zmluvných strán o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa centra voľného času – Centrum voľného času M-Centrum pri Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského,...

 
16.11.2023

Návrh zmluvy s JUVENTUS SLOVAKIA, s. r. o.

       

Predmetom Zmluvy je dohoda zmluvných strán o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa centra voľného času – Súkromné centrum voľného času pri Súkromnej strednej odbornej škole...

 
16.11.2023

Návrh zmluvy s Jazero, n. o.

       

Predmetom Zmluvy je dohoda zmluvných strán o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa centra voľného času – Súkromné centrum voľného času, Galaktická 9, 040 12 Košice.

 
16.11.2023

Návrh zmluvy s Filmovou školou s. r. o.

       

Predmetom Zmluvy je dohoda zmluvných strán o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa centra voľného času – Súkromné centrum voľného času, Petzvalova 2, 040 11 Košice

 
16.11.2023

Návrh zmluvy s Ing. Jakubom Mizákom

       

Predmetom Zmluvy je dohoda zmluvných strán o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa centra voľného času – Súkromné centrum voľného času, Osloboditeľov 1428, 044 14 Čaňa.

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.12.2022 06:00
Upravené: 14.12.2022 13:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine