Zverejnenie informácií podľa § 69 odsek 3 zákona č. 50/1976 Zb. a § 38 zákona č. 24/2006 Z. z.

Zverejnenie informácií podľa § 69 odsek 3 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)a § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. na stavbu : „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. Etapa, časť – UČS 17, UČS 18“.

Prílohy:

 • Stavebné povolenie
 • Informácie o mieste k nahliadnutiu a účasti verejnosti:
  • miesto, kde je stavebné povolenie  k nahliadnutiu verejnosti:
   rozhodnutie je k nahliadnutiu verejnosti v budove v pracovných dňoch na Úrade Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, oddelenie dopravy,č.dv. 306, Ing. Bartková.
  • informácia o účasti verejnosti v stavebnom konaní:
   verejnosť nepodala v rámci stavebného konania žiadne pripomienky

Dátum nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti: 30.01.2024

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.12.2023 08:00
Upravené: 07.02.2024 13:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001