Zverejnenie informácií podľa § 69 odsek 3 zákona č. 50/1976 Zb. a § 38 zákona č. 24/2006 Z. z.

Zverejnenie informácií podľa § 69 odsek 3 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) a § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. na stavbu: „Modernizácia električkového depa DPMK“.

Prílohy:

Dátum nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti: 15.12.2021

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.11.2021 14:40
Upravené: 16.12.2021 10:52

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001