Zverejnenie informácií podľa § 38 zákona č. 24/2006 Z. z.

Zverejnenie informácií podľa § 38 zákona č. 24/2006 Z. z.. na stavbu: „Business Centre Košice III, SO 21 Preložka stĺpov verejného osvetlenia a trolejového vedenia, SO 21.1 Preložka trolejového vedenia a SO 21.2 Preložka riadiacej skrine výhybky“.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.06.2020 14:38
Upravené: 26.06.2020 14:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001