Rozhodnutie (autoremedúra) na stavbu: „Obchodné centrum Košice, Pri hati“ SO 25.1 Prekládka stožiara – časť Preložka stožiara a úsekového deliča

Zverejnenie informácií podľa § 69 odsek 3 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)a § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. na stavbu : Obchodné centrum Košice, Pri hati“ SO 25.1 Prekládka stožiara – časť Preložka stožiara a úsekového deliča.

Prílohy:

  • Rozhodnutie (autoremedúra)
  • Informácie o mieste k nahliadnutiu:
     
  • miesto, kde je stavebné povolenie  k nahliadnutiu verejnosti:
    rozhodnutie je k nahliadnutiu verejnosti v budove v pracovných dňoch na Úrade Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, oddelenie dopravy,č.dv. 306, Ing. Bartková.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 17.04.2024 12:05
Upravené: 17.04.2024 15:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001