Oznámenie o začatí správneho konania o odstránení stavby – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí správneho konania o odstránení stavby a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním na stavbu: „Demontáž 22kV vzdušného vedenia DPMK od meniarne „F“ po križovatku Červený rak, stavebný objekt SO 101 –Demontáž 2x22kV vedenia“, úsek od betónového stožiara č. 55 po železné priehradové stožiare č. 79 a 80 umiestnené pri križovatke Červený Rak“.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.10.2018 14:00
Upravené: 15.11.2018 14:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001