Zverejňovanie verejných obstarávaní

Počnúc dnešným dňom je pripravené pre všetky OvZP zverejňovanie výziev vo verejných obstarávaniach (zákazky s nízkou hodnotou).

Potreba zverejňovania verejných obstarávaní vychádza zo smernice 2/2019. Používa sa na to upravený modul zmluvy v redakčnom systéme WebJET. Používatelia, ktorí zverejňujú zmluvy v tomto systéme, môžu začať zverejňovať výzvy podľa doplneného manuálu.

Organizácie, ktoré nezverejňujú zmluvy na webe KSK, budú musieť požiadať o prístup na zverejňovanie vyplnením tohto formulára. Vo formulári zaškrtnite Zverejňovanie zmlúv a verejných obstarávaní (+ ďalšie prístupy podľa potreby). Vyplnený formulár uložíte kliknutím na OK. Potom kliknete na priezvisko a stránku, ktorá sa zobrazí, vytlačíte, podpíšete (používateľ aj štatutárny zástupca) a pošlete k nám na adresu:

Úrad Košického samosprávneho kraja
Referát IKT
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Odkazy na stránky, na ktorých budú zverejňované vaše verejné obstarávania, nájdete v zozname organizácií. Okrem toho je na webe KSK stránka všetkých obstarávaní v rámci kraja.

Autor/zdroj: Ing. Peter Kupčík
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2019 16:00
Upravené: 24.07.2019 13:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról