Oznámenie o prerokovaní

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 5/2022 - ÚPN VÚC Košický kraj.

Košický samosprávny kraj ako obstarávateľ  Zmien a doplnkov č.5/2022 Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj príslušný  podľa § 18 ods. (2) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v súlade s ustanovením §22 ods. (1) stavebného zákona oznamuje verejnosti, že prerokovanie  Zmien a doplnkov č. 5/2022 - ÚPN VÚC Košický kraj sa uskutoční v termíne od 13.02.2023 do 15.03.2023.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.02.2023 14:42
Upravené: 07.03.2023 08:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001