Oznámenie o prerokovaní návrhu

Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj

Košický samosprávny kraj ako orgán územného plánovania, v súlade s § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, zverejňuje Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu veľkého územného celku (ÚPN VÚC) Košického kraja, ktorého záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením KSK č. 6/2014. 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 21.03.2017 09:09
Upravené: 21.03.2017 09:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001