Zverejnenie Písomného vyzvania pre Štátny fond rozvoja bývania

V rámci implementácie finančného nástroja JESSICA III bolo dňa 19. novembra 2015 vyhlásené Písomné vyzvanie k predloženiu žiadosti o NFP pre oprávneného žiadateľa Štátny fond rozvoja bývania.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 20.11.2015 06:00
Upravené: 23.11.2015 10:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy