Oznam o zmene sídla Riadiaceho orgánu pre ROP a IROP

Riadiaci orgán oznamuje, že adresa Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program a Integrovaný regionálny operačný program sa zmenila.

Nová adresa Radiaceho orgánu pre ROP a IROP:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja
Račianska 153/A
P. O. Box 1
830 03 Bratislava 33

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 04.11.2015 06:00
Upravené: 23.11.2015 10:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy