Oznam RO pre ROP o aktualizácii webového sídla v časti Informácie platobnej jednotky

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje, že v časti Informácie platobnej jednotky bola aktualizovaná tabuľka prehľad žiadostí o platbu za ROP.

Web Regionálneho operačného programu: www.ropka.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 30.12.2015 06:00
Upravené: 29.01.2016 09:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy