Výzvy na predkladanie projektových zámerov

Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6

  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 4.4.2018 " Výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni ". Výzva je označená kódom IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6.

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni nájdete na linku : www.mpsr.sk

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy IROP-PO2-SC223-PZ-2017-4

  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 22.8.2017 " Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní ". Výzva je označená kódom IROP-PO2-SC223-PZ-2017-4.

​Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní nájdete na linku : www.mpsr.sk

  • AKTUALIZÁCIA č. 1 zo dňa 26.9.2017 k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy IROP-PO2-SC223-PZ-2017-4

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3

  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 21.12.2016 " Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní ". Výzva je označená kódom IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3.

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní nájdete na linku : www.mpsr.sk

  • AKTUALIZÁCIA č. 1 zo dňa 13.2.2017 k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3

Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 1

Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 21.12.2016 " Výzvu na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách ". Výzva je označená kódom IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2.

Výzvu na predkladanie na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách nájdete na linku: www.mpsr.sk

  • AKTUALIZÁCIA č. 1 zo dňa 13.2.2017 k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2106-2

Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č.1

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 

  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 03.11.2016 " Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl ". Výzva je označená kódom IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1.

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl nájdete na linku : www.mpsr.sk

  • AKTUALIZÁCIA č. 1 zo dňa 6.12.2016 k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, špecifický cieľ 2.2.1. - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2106-1

Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č.1

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 22.04.2016 13:33
Upravené: 04.04.2018 13:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia