Výzvy na predkladanie projektových zámerov

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy : IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12

 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 20.12.2018 Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Výzva je označená kódom IROP-PO2-SC223-PZ-2018-912. 

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní nájdete na linku : www.mpsr.sk

 • AKTUALIZÁCIA č. 1 zo dňa 13.2.2019 k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Výzva je označená kódom IROP-PO2-SC223-PZ-2018-912. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9

 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 27.7.2018 Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Výzva je označená kódom IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9​.

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl nájdete na linku : www.mpsr.sk

 • AKTUALIZÁCIA č. 1 zo dňa 13.9.2018 k výzve výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Výzva je označená kódom IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9​. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7

 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 10.7.2018 Výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni . Výzva je označená kódom IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7​.

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni nájdtete na linku : www.mpsr.sk

 • AKTUALIZÁCIA č. 1 zo dňa 23.8.2018 k výzve výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6

 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 4.4.2018 " Výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni ". Výzva je označená kódom IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6.

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni nájdete na linku : www.mpsr.sk

 • AKTUALIZÁCIA č. 1 zo dňa 22.5.2018 k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni ". Výzva je označená kódom IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk
 • AKTUALIZÁCIA č. 2 zo dňa 11.6.2018 k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni ". Výzva je označená kódom IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy IROP-PO2-SC223-PZ-2017-4

 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 22.8.2017 " Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní ". Výzva je označená kódom IROP-PO2-SC223-PZ-2017-4.

​Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní nájdete na linku : www.mpsr.sk

 • AKTUALIZÁCIA č. 1 zo dňa 26.9.2017 k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy IROP-PO2-SC223-PZ-2017-4Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3

 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 21.12.2016 " Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní ". Výzva je označená kódom IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3.

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní nájdete na linku : www.mpsr.sk

 • AKTUALIZÁCIA č. 1 zo dňa 13.2.2017 k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3.Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 1

Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 21.12.2016 " Výzvu na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách ". Výzva je označená kódom IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2.

Výzvu na predkladanie na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách nájdete na linku: www.mpsr.sk

 • AKTUALIZÁCIA č. 1 zo dňa 13.2.2017 k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2106-2. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č.1

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 

 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 03.11.2016 " Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl ". Výzva je označená kódom IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1.

Výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl nájdete na linku : www.mpsr.sk

 • AKTUALIZÁCIA č. 1 zo dňa 6.12.2016 k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, špecifický cieľ 2.2.1. - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2106-1. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č.1

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 22.04.2016 13:33
Upravené: 15.02.2019 07:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine