Výzvy na predkladanie ŽoNFP

Výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87

 • Dňa 29.12.2021 bola zverejnená výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87. Viac informácií nájdete na linku : www.mirri.gov.sk
 • AKTUALIZÁCIA č.1 zo dňa 25.2.2022 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk,kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87.Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č.1 
 • AKTUALIZÁCIA č.2 zo dňa 22.3.2022 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk,kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87.Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č.2 
 • AKTUALIZÁCIA č.3 zo dňa 20.5.2022 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk,kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87.Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č.3
 • AKTUALIZÁCIA č.4 zo dňa 14.10.2022 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk,kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87.Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č.4
 • AKTUALIZÁCIA č.5 zo dňa 19.12.2022 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk,kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87.Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 5

Výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78

 • Dňa 13.10.2021 bola zverejnená výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk
 • AKTUALIZÁCIA č.1 zo dňa 31.3.2022 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78. Viac informácií nájdete na linku : www.miri.gov.sk
 • AKTUALIZÁCIA č.2 zo dňa 20.12.2022 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78. Viac informácií nájdete na linku : www.mirri.gov.sk
 • AKTUALIZÁCIA č.3 zo dňa 11.1.2023 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78. Viac informácií nájdete na linku : www.mirri.gov.sk

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2021-76

 • Dňa 6.10.2021 bola zverejnená výzva na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2021-76.  Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk
 • AKTUALIZÁCIA č.1 zo dňa 7.6.2022 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2021-76. Viac informácií nájdete na linku : www.mirri.gov.sk
 • AKTUALIZÁCIA č.2 zo dňa 3.8.2022 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78. Viac informácií nájdete na linku : www.mirri.gov.sk

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77

 • Dňa 6.10.2021 bola zverejnená výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77.  Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk
 • AKTUALIZÁCIA č.1 zo dňa 2.12.2021 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy č. IROP-PO7-SC71-2021-77. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk
 • AKTUALIZÁCIA č.2 zo dňa 24.6.2022 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy č. IROP-PO7-SC71-2021-77. Viac informácií nájdete na linku : www.mirri.gov.sk
 • AKTUALIZÁCIA č.3 zo dňa 14.12.2022 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy č. IROP-PO7-SC71-2021-77. Viac informácií nájdete na linku : www.mirri.gov.sk

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74

 • Dňa 13.8.2021 bola zverejnená výzva na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74. Viac informácií na linku : www.mirri.gov.sk
 • AKTUALIZÁCIA č.1 zo dňa 25.7.2022 výzvy na predkladanie ŽoNFP na na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74. Viac informácií nájdete na linku : www.mirri.gov.sk
 • AKTUALIZÁCIA č.3 zo dňa 19.12.2022 výzvy na predkladanie ŽoNFP na na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74. Viac informácií nájdete na linku : www.mirri.gov.sk

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2021-68

 • Dňa 14.9.2021 bola zverejnená výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk
 • AKTUALIZÁCIA č.1 zo dňa 12.11.2021 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2021-68. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

 • AKTUALIZÁCIA č.2 zo dňa 22.6.2022 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2021-68. Viac informácií nájdete na linku :www.mirri.gov.sk

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67

 • Dňa 28.6.2021 bola zverejnená výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk
 • AKTUALIZÁCIA č. 1 zo dňa 19.7.2021 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok k výzve na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk
 • AKTUALIZÁCIA č. 2 zo dňa 18.5.2022 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok k výzve na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Viac informácií nájdete na linku : www.mirri.gov.sk
 • AKTUALIZÁCIA č. 3 zo dňa 3.8.2022 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok k výzve na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Viac informácií nájdete na linku : www.mirri.gov.sk

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65

 • Dňa 26.3.2021 bola na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk
 • AKTUALIZÁCIA č. 1 zo dňa 17.2.2022 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č.1

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb s kódom IROP-PO1-SC122-2020-59/ 5.8.2020/

 • Dňa 5.8.2020 bola na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevoka na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk
 • AKTUALIZÁCIA č. 1 zo dňa 2.12.2020 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok k výzve na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 1
 • AKTUALIZÁCIA č. 2 zo dňa 14.4.2021 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok k výzve na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 2
 • AKTUALIZÁCIA č. 3 zo dňa 27.5.2021 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok k výzve na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 3
 • AKTUALIZÁCIA č. 4 zo dňa 4.11.2021 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok k výzve na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 4

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48/22.5.2019/

 • Dňa 22.05.2019 bola na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk
 • AKTUALIZÁCIA č. 1 zo dňa 12.7.2019 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zna zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č.1
 • AKTUALIZÁCIA č. 2 zo dňa 12.6.2020 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zna zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 2
 • AKTUALIZÁCIA č. 3 zo dňa 29.1.2021 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zna zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 3
 • AKTUALIZÁCIA č. 4 zo dňa 29.9.2021 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zna zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č.4
 • AKTUALIZÁCIA č. 5 zo dňa 8.11.2021 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zna zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 5 

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44 /29.3.2019/

 • Dňa 29.3.2019 bola na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejnená výzva na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk
 • AKTUALIZÁCIA č. 1 zo dňa 12.7.2019 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č.1
 • AKTUALIZÁCIA č. 2 zo dňa 12.6.2020 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 2
 • AKTUALIZÁCIA č. 4 zo dňa 23.3.2021 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 4
 •  

KTUALIZÁCIA č. 3 zo dňa 29.1.2021 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému. Viac informácií nájdete na linku :Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47 /26.3.2019/

 • Dňa 26.3.2019 bola na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk
 • AKTUALIZÁCIA č. 1 zo dňa 9.7.2019 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 1 
 • AKTUALIZÁCIA č. 2 zo dňa 30.9.2020 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 2 
 • AKTUALIZÁCIA č. 2 zo dňa 14.3.2022 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 3

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34 /5.11.2018/

 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre  Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 5.11.2018 výzvu na predkladanie ŽoNFP v rámci IROP. Výzvu na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk
 • AKTUALIZÁCIA č. 1 zo dňa 20.12.2018 k výzve na predkladanie ŽoNFP v rámci IROP. Výzvu na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č.1
 • AKTUALIZÁCIA č. 2 zo dňa 19.2.2019 k výzve na predkladanie ŽoNFP v rámci IROP. Výzvu na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č.2
 • AKTUALIZÁCIA č. 3 zo dňa 10.5.2019 k výzve na predkladanie ŽoNFP v rámci IROP. Výzvu na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č.3
 • AKTUALIZÁCIA č. 4 zo dňa 9.7.2019 k výzve na predkladanie ŽoNFP v rámci IROP. Výzvu na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 4
 • AKTUALIZÁCIA č. 5 zo dňa 5.8.2019 k výzve na predkladanie ŽoNFP v rámci IROP. Výzvu na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 5
 • AKTUALIZÁCIA č. 6 zo dňa 25.5.2020 k výzve na predkladanie ŽoNFP v rámci IROP. Výzvu na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 6 

Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, č. IROP-PO2-SC221-2018-35 /5.11.2018 /

 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre  Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 5.11.2018 výzvu na predkladanie ŽoNFP v rámci IROP. Výzvu na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Viac informácií nájdete na linkuwww.mpsr.sk
 • AKTUALIZÁCIA č. 1 zo dňa 12.12.2018 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 1
 • AKTUALIZÁCIA č. 2 zo dňa 7.2.2019 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 2
 • AKTUALIZÁCIA č. 3 zo dňa 15.3.2019 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č.3
 • AKTUALIZÁCIA č. 4 zo dňa 9.7.2019 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 4
 • AKTUALIZÁCIA č. 5 zo dňa 11.9.2019 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Viac informácií nájdete na linku : Aktaualizácia č. 5
 • AKTUALIZÁCIA č. 6 zo dňa 31.1.2020 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 6 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, č.IROP-PO1-SC11-2018-36 / 29.10.2018 /

 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre  Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 29.10.2018 výzvu na predkladanie ŽoNFP v rámci IROP. Výzvu na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na  zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s  dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk
 • AKTUALIZÁCIA č. 1 zo dňa 12.12.2018 k výzve na predkladanie ŽoNFP v rámci IROP. Výzvu na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na  zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s  dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č.1
 • AKTUALIZÁCIA č. 2 zo dňa 14.2.2019 k výzve na predkladanie ŽoNFP v rámci IROP. Výzvu na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na  zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s  dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 2
 • AKTUALIZÁCIA č. 3 zo dňa 8.7.2019 k výzve na predkladanie ŽoNFP v rámci IROP. Výzvu na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na  zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s  dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 3 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27

 • Dňa 27.6.2018 bola na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk
 • AKTUALIZÁCIA č. 1 zo dňa 23.11.2018 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk
 • AKTUALIZÁCIA č. 2 zo dňa 19.2.2019 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č.2
 • AKTUALIZÁCIA č. 3 zo dňa 28.3.2019 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 3
 • AKTUALIZÁCIA č. 4 zo dňa 5.8.2019 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 4
 • AKTUALIZÁCIA č. 5 zo dňa 20.12.2019 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 5
 • AKTUALIZÁCIA č. 6 zo dňa 30.1.2020 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č.6
 • AKTUALIZÁCIA č. 7 zo dňa 19.2.2020 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 7
 • AKTUALIZÁCIA č. 8 zo dňa 12.3.2020 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 8 
 • AKTUALIZÁCIA č. 9 zo dňa 30.6.2020 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 9
 • AKTUALIZÁCIA č. 10 zo dňa 8.9.2021 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 10

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2017-22

 • Dňa 20.9.2017 bola na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk
 • AKTUALIZÁCIA č. 1 zo dňa 23.4.2018 k výzve  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 1 
 • AKTUALIZÁCIA č. 3 zo dňa 21.5.2020 k výzve  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 3

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia, č. IROP-PO4-SC421-2017-19

 • Dňa 26.6.2017 bola na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia. Viac informácií nájdete na linku www.mpsr.sk
 • AKTUALIZÁCIA č. 1 zo dňa 19.9.2017 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia, kód výzvy : IROP-PO4-SC421-2017-19. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č.1
 • AKTUALIZÁCIA č. 2 zo dňa 10.10.2017 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia, kód výzvy : IROP-PO4-SC421-2017-19. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 2
 • AKTUALIZÁCIA č. 3 zo dňa 23.4.2018 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia, kód výzvy : IROP-PO4-SC421-2017-19. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č.3
 • AKTUALIZÁCIA č. 4 zo dňa 22.11.2018 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia, kód výzvy : IROP-PO4-SC421-2017-19. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 4
 • AKTUALIZÁCIA č. 5 zo dňa 30.7.2018 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia, kód výzvy : IROP-PO4-SC421-2017-19. Viac informácií nájdete na linku : Aktuakizácia č. 5

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy, č.: IROP-PO1-SC121-2017-21

 • Dňa 21.6.2017 bola na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk
 • AKTUALIZÁCIA č. 1 zo dňa 7.7.2017 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2017-21. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č.1

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti, č. IROP-PO2-SC213-2017-20

 • Dňa 24.5.2017 bola na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

 • AKTUALIZÁCIA č.1 zo dňa 18.8.2017 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti, kód výzvy IROP-PO2-SC213-2017-20. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 1

Výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), č. IROP-PO2-SC211-2017-17

 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 22.05.2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení).  Viac informácií nájdete na linku www.mpsr.sk

 • AKTUALIZÁCIA č. 1 zo dňa 6.7.2017 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č.1

 • AKTUALIZÁCIA č. 2 zo dňa 11.8.2017 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č.2

 • AKTUALIZÁCIA č. 3 zo dňa 19.9.2017 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č.3

 • AKTUALIZÁCIA č. 4 zo dňa 14.12.2017 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 4

 • AKTUALIZÁCIA č. 5 zo dňa 26.2.2018 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č.5

 • AKTUALIZÁCIA č. 6 zo dňa 23.4.2018 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 6

 • AKTUALIZÁCIA č. 7 zo dňa 13.7.2018 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 7

 • AKTUALIZÁCIA č. 8 zo dňa 23.11.2018 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení).Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 8

 • AKTUALIZÁCIA č. 9 zo dňa 14.2.2019 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení).Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č.9

 • AKTUALIZÁCIA č. 10 zo dňa 9.7.2019 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení).Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 10

 • AKTUALIZÁCIA č. 11 zo dňa 5.8.2019 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení).Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 11

 • AKTUALIZÁCIA č. 12 zo dňa 5.6.2020 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení).Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 12 

 • AKTUALIZÁCIA č. 13 zo dňa 20.10.2021 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení).Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 13

 • AKTUALIZÁCIA č. 14 zo dňa 27.1.2022 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení).Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č.14

Výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, č. IROP-PO4-SC431-2017-16

 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 31.3.2017 výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Viac informácií nájdete na linku www.mpsr.sk
 • AKTUALIZÁCIA č. 1 zo dňa 7.7.2017 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č.1
 • AKTUALIZÁCIA č. 2 zo dňa 27.7.2017 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č.2
 • AKTUALIZÁCIA č. 3 zo dňa 19.9.2017 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č.3
 • AKTUALIZÁCIA č. 4 zo dňa 23.4.2018 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č.4
 • AKTUALIZÁCIA č. 5 zo dňa 23.7.2018 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 5
 • AKTUALIZÁCIA č. 6 zo dňa 22.11.2018 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 6
 • AKTUALIZÁCIA č. 7 zo dňa 14.2.2019 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č.7
 • AKTUALIZÁCIA č. 8 zo dňa 28.3.2019 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 8
 • AKTUALIZÁCIA č. 9 zo dňa 9.7.2019 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 9
 • AKTUALIZÁCIA č. 10 zo dňa 25.5.2020 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 10
 • AKTUALIZÁCIA č. 11 zo dňa 8.9.2020 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 11

Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, č. IROP-PO2-SC223-2016-14

 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre  Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 22.12.2016 výzvu na predkladanie ŽoNFP v rámci IROP.Výzvu na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk
 • AKTUALIZÁCIA č.1 zo dňa 4.5.2017 k výzve na na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, č. IROP-PO2-SC223-2016-14. Viac informácií nájdete na linku Aktualizácia č. 1
 • AKTUALIZÁCIA č.2 zo dňa 22.5.2017 k výzve na na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, č. IROP-PO2-SC223-2016-14. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 2
 • AKTUALIZÁCIA č. 3 zo dňa 27.6.2017 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 3
 • AKTUALIZÁCIA č. 4 zo dňa 19.9.2017 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č.4
 • AKTUALIZÁCIA č. 5 zo dňa 23.4.2018 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 5
 • AKTUALIZÁCIA č. 6 zo dňa 21.5.2018 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 6
 • AKTUALIZÁCIA č. 7 zo dňa 12.12.2018 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č.7
 • AKTUALIZÁCIA č. 8 zo dňa 13.4.2021 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 8

Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, č. IROP-PO2-SC222-2016-13

 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre  Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 22.12.2016 výzvu na predkladanie ŽoNFP v rámci IROP. Výzvu na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk
 • AKTUALIZÁCIA č. 1 zo dňa 4.5.2017 k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, č. IROP-PO2-SC222-2016-13. Viac informácií nájdete na linku :  Aktualizácia č.1
 • AKTUALIZÁCIA č. 2 zo dňa 22.5.2017 k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, č. IROP-PO2-SC222-2016-13. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 2
 • AKTUALIZÁCIA č. 3 zo dňa 27.6.2017 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č.3
 • AKTUALIZÁCIA č. 4 zo dňa 19.9.2017 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č.4
 • AKTUALIZÁCIA č. 5 zo dňa 23.4.2018 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 5
 • AKTUALIZÁCIA č. 6 zo dňa 4.10.2018 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13. Viac informácií nájdete na linku : Aktualizácia č. 6

Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy ) na celkovom počte prepravených osôb, č. IROP-PO1-SC122-2016-15

 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre  Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 21.12.2016 výzvu na predkladanie ŽoNFP v rámci IROP.Výzvu na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk
 • AKTUALIZÁCIA č.1 zo dňa 13.2.2017 k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb , č. IROP-PO1-SC122-2016-15 nájdete na linku : Aktualizácia č. 1
 • AKTUALIZÁCIA č.2 zo dňa 11.4.2017 k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb , č. IROP-PO1-SC122-2016-15 nájdete na linku : Aktualizácia č.2
 • AKTUALIZÁCIA č.3 zo dňa 22.6.2017 k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb , č. IROP-PO1-SC122-2016-15 nájdete na linku : Aktualizácia č. 3
 • AKTUALIZÁCIA č.4 zo dňa 22.9.2017 k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb , č. IROP-PO1-SC122-2016-15 nájdete na linku : Aktualizácia č.4
 • AKTUALIZÁCIA č.5 zo dňa 23.4.2018 k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb , č. IROP-PO1-SC122-2016-15 nájdete na linku : Aktualizácia č.5
 • AKTUALIZÁCIA č.6 zo dňa 22.11.2018 k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb , č. IROP-PO1-SC122-2016-15 nájdete na linku : Aktualizácia č. 6
 • AKTUALIZÁCIA č.7 zo dňa 14.2.2019 k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb , č. IROP-PO1-SC122-2016-15 nájdete na linku : Aktualizácia č.7
 • AKTUALIZÁCIA č.8 zo dňa 8.7.2019 k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb , č. IROP-PO1-SC122-2016-15 nájdete na linku : Aktualizácia č. 8
 • AKTUALIZÁCIA č.9 zo dňa 28.4.2020 k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb , č. IROP-PO1-SC122-2016-15 nájdete na linku : Aktualizácia č.9
 • AKTUALIZÁCIA č.10 zo dňa 29.1.2021 k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb , č. IROP-PO1-SC122-2016-15 nájdete na linku : Aktualizácia č. 10
 • AKTUALIZÁCIA č.11 zo dňa 23.3.2021 k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb , č. IROP-PO1-SC122-2016-15 nájdete na linku : Aktualizácia č. 11

Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, č. IROP-PO2-SC221-2016-10

 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre  Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 6.12.2016 výzvu na predkladanie ŽoNFP v rámci IROP. Výzvu na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk
 • AKTUALIZÁCIA č.1 zo dňa 15.3.2017 k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl,  č. IROP-PO2-SC221-2016-10 nájdete na linku : Aktualizácia č.1
 • AKTUALIZÁCIA č.2 zo dňa 6.4.2017 k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl,  č. IROP-PO2-SC221-2016-10 nájdete na linku : Aktualizácia č.2
 • AKTUALIZÁCIA č.3 zo dňa 27.6.2017 k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl,  č. IROP-PO2-SC221-2016-10 nájdete na linku : Aktualizácia č.3
 • AKTUALIZÁCIA č.4 zo dňa 19.9.2017 k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl,  č. IROP-PO2-SC221-2016-10 nájdete na linku : Aktualizácia č.4
 • AKTUALIZÁCIA č. 5 zo dňa 23.4.2018 k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl,  č. IROP-PO2-SC221-2016-10 nájdete na linku : Aktualizácia č. 5
 • AKTUALIZÁCIA č. 6 zo dňa 21.5.2018 k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl,  č. IROP-PO2-SC221-2016-10 nájdete na linku : Aktualizácia č. 6 

Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, č. IROP-PO2-SC121-2016-12

 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre  Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 6.12.2016 výzvu na predkladanie ŽoNFP v rámci IROP. Výzvu na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk
 • AKTUALIZÁCIA č.1 zo dňa 13.2.2017 k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy č. IROP-PO2-SC121-2016-12 nájdete na linku : Aktualizácia č.1
 • AKTUALIZÁCIA č.2 zo dňa 11.4.2017 k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy č. IROP-PO2-SC121-2016-12 nájdete na linku : Aktualizácia č.2
 • AKTUALIZÁCIA č.3 zo dňa 22.6.2017 k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy č. IROP-PO2-SC121-2016-12 nájdete na linku : Aktualizácia č. 3
 • AKTUALIZÁCIA č.4 zo dňa 2.8.2017 k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy č. IROP-PO2-SC121-2016-12 nájdete na linku : Aktualizácia č.4
 • AKTUALIZÁCIA č.5 zo dňa 19.9.2017 k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy č. IROP-PO2-SC121-2016-12 nájdete na linku : Aktualizácia č.5
 • AKTUALIZÁCIA č.6 zo dňa 23.4.2018 k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy č. IROP-PO2-SC121-2016-12 nájdete na linku : Aktualizácia č.6
 • AKTUALIZÁCIA č.7 zo dňa 13.7.2018 k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy č. IROP-PO2-SC121-2016-12 nájdete na linku : Aktualizácia č. 7
 • AKTUALIZÁCIA č.8 zo dňa 17.9.2018 k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy č. IROP-PO2-SC121-2016-12 nájdete na linku : Aktualizácia č. 8
 • AKTUALIZÁCIA č.9 zo dňa 22.11.2018 k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy č. IROP-PO2-SC121-2016-12 nájdete na linku : Aktualizácia č.9

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, č.IROP-PO1-SC11-2016-11

 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre  Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 30.11.2016 výzvu na predkladanie ŽoNFP v rámci IROP. Výzvu na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na  zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s  dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk
 • AKTUALIZÁCIA č.1 zo dňa 6.12.2016 k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na  zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s  dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému č. IROP-PO1-SC11-2016-11 nájdete na linku : Aktualizácia č.1
 • AKTUALIZÁCIA č.2 zo dňa 13.2.2017 k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na  zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s  dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému č. IROP-PO1-SC11-2016-11 nájdete na linku : Aktualizácia č.2
 • AKTUALIZÁCIA č.3 zo dňa 11.4.2017 k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na  zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s  dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému č. IROP-PO1-SC11-2016-11 nájdete na linku : Aktualizácia č. 3
 • AKTUALIZÁCIA č.4 zo dňa 22.6.2017 k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na  zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s  dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému č. IROP-PO1-SC11-2016-11 nájdete na linku : Aktualizácia č.4
 • AKTUALIZÁCIA č.5 zo dňa 19.9.2017 k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na  zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s  dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému č. IROP-PO1-SC11-2016-11 nájdete na linku : Aktualizácia č.5
 • AKTUALIZÁCIA č.6 zo dňa 23.4.2018 k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na  zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s  dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému č. IROP-PO1-SC11-2016-11 nájdete na linku : Aktualizácia č.6
 • AKTUALIZÁCIA č.7 zo dňa 5.2.2019 k výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na  zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s  dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému č. IROP-PO1-SC11-2016-11 nájdete na linku : Aktualizácia č.7

 

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 18.04.2016 09:20
Upravené: 22.02.2024 08:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001