Zoznam schválených ŽoNFP

  • Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

  • Prioritná os 2 -  Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10 - Zásobník projektov

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

  Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

  • Prioritná os 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 07.03.2019 14:01
Upravené: 06.12.2019 10:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról