Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov, IROP-PO2-SC223-2021-68 k 25.11.2021

Disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2021-68 k 25.11.2021. Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 0 Eur (zdroj EÚ).

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.11.2021 12:38
Upravené: 28.01.2022 16:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001