Oznam o vydaní jednotnej príručky k procesu verejného obstarávania/obstarávania pre všetkých žiadateľov/prijímateľov čerpajúcich finančné prostriedky z eurofondov

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej ako „MZ SR ako SO pre IROP“) oznamuje, že pre žiadateľov a prijímateľov je vypracovaný dokument „Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu VO a obstarávania“ (ďalej len „jednotná príručka k procesu VO“), ktorú vydal centrálny koordinačný orgán Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.05.2021 06:00
Upravené: 28.01.2022 16:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine