Metodické usmernenie č.5 pre vypracovanie finančnej analýzy projektu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejnilo " Metodické usmernenie č.5 pre vypracovanie finančnej analýzy projektu".

"  Metodické usmernenie č.5 pre vypracovanie finančnej analýzy projektu" z Integrovaného regionálneho operačného programu nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 06.12.2016 06:00
Upravené: 22.08.2018 11:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy