Informačné semináre k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách (IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2)

Odbor SO pre IROP Košického samosprávneho kraja a Informačno-poradenské centrum Košického samosprávneho kraja organizujú Informačné semináre k Výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách (IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2)

Semináre sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch :

1.2.2017 - Košice, Verejná knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5

7.2.2017 - Spišská Nová Ves, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, Veľká zasadačka

8.2.2017 - Michalovce,  Mestské kultúrne stredisko, Nám. Osloboditeľov 25, Veľká sála

Viac informácií nájdete na linku : Informačno - poradenské centrum pre EŠIF

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 01.02.2017 06:00
Upravené: 22.08.2018 11:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy