Informačné semináre k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách (IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2)

Odbor SO pre IROP Košického samosprávneho kraja a Informačno-poradenské centrum Košického samosprávneho kraja organizujú Informačné semináre k Výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách (IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2)

Semináre sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch :

1.2.2017 - Košice, Verejná knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5

7.2.2017 - Spišská Nová Ves, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, Veľká zasadačka

8.2.2017 - Michalovce,  Mestské kultúrne stredisko, Nám. Osloboditeľov 25, Veľká sála

Viac informácií nájdete na linku : Informačno - poradenské centrum pre EŠIF

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.02.2017 06:00
Upravené: 06.09.2021 10:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001