Informačný seminár o Výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách (IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2)

Informačno-poradenské centrum KSK pre EŠIF v spolupráci so Sprostredkovateľským orgánom pre IROP, Košický samosprávny kraj organizujú Informačné semináre o Výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách (IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2)

Semináre sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch :

1.2.2017 Košice, Verejná Knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5
7.2.2017 Spišská Nová Ves, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, Veľká zasadačka
8.2.2017 Michalovce,  Mestské kultúrne stredisko, Nám. Osloboditeľov 25, Veľká sála

Organizátori:  Informačno-poradenské centrum KSK pre EŠIF a Sprostredkovateľský orgán pre IROP, Košický samosprávny kraj

Program informačných seminárov:

9:30 – 10:00 Registrácia účastníkov
10:00 – 10:15 Privítanie a predstavenie programu  Informačno-poradenského centra KSK pre EŠIF – IPC KSK
10:15 – 10:45 Prezentácia výzvy k predkladaniu projektových zámerov na zlepšenie vybavenia základných škôl - SO pre IROP KSK/ SO pre IROP KE
10:45 – 11:00 Príprava formulára projektového zámeru, opis projektu, zoznam povinných príloh - SO pre IROP KSK
11:00 – 11:30 Prestávka na kávu
11:30 – 11:45 Prezentácia ďalších výziev zameraných na podporu základných škôl -  napr. OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 - V základnej škole úspešnejší - IPC KSK
11:45 – 12:00 Záverečná diskusia

Na informačný seminár je potrebné sa prihlásiť na tomto odkaze.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 26.01.2017 06:00
Upravené: 07.06.2017 15:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról